canvas-header20161219_111933 Proefsleuf Maaslaan-Papiermolen

Ruim 150 proefsleuven in zes wekenCombinatie Herepoort gaat in zes weken ruim 150 proefsleuven graven in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Deze operatie is nodig om inzicht te krijgen in de exacte positie van de aanwezige kabels en leidingen in het gebied. De werkzaamheden starten op 23 januari 2017 en moeten begin maart 2017 afgerond zijn.

Bij een proefsleuf wordt de weg, het fietspad en/of de stoep open gemaakt om te bekijken wat er aan kabels en leidingen in de grond ligt. Er worden geen nieuwe kabels of leidingen gelegd. De sleuf wordt vaak dwars op de weg gegraven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kleine graafmachine. De kabels en leidingen die zichtbaar worden, worden vergeleken met de informatie die bekend is op tekeningen. Daarna wordt de sleuf weer dicht gemaakt. Het graven van proefsleuven is een verplicht onderdeel in de voorbereiding van bouwwerkzaamheden.

Planning

De planning is dat Combinatie Herepoort gedurende zes weken zo’n vijf proefsleuven per dag graaft. Of dit lukt, is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het vriest, mag er niet gegraven worden. De werkzaamheden zijn in een strook rondom de zuidelijke ringweg, van Corpus den Hoorn tot aan Driebond. Waar op een bepaalde dag wordt gewerkt, is te zien op de werkzaamhedenkaart op deze website.

Aanvullend

Al eerder zijn er in de omgeving van de ringweg proefsleuven gegraven, legt John Muis van Combinatie Herepoort uit. “De inventarisatie die in het verleden is uitgevoerd, geeft een globaal beeld van de kabels en leidingen die we kunnen verwachten en hun positie. Op bepaalde locaties is aanvullende informatie noodzakelijk.”

Weesleidingen

Het is de verwachting dat er ook leidingen worden aangetroffen die nog op geen enkele tekening voorkomen. Dit worden ‘weesleidingen’ genoemd. “Van deze weesleidingen moeten we de eigenaar gaan opsporen. Daarnaast is er vaak aanvullend onderzoek nodig om te bepalen of de leiding nog in bedrijf is. Afhankelijk van deze uitkomsten beoordelen we of de leiding weg kan of dat deze verlegd moet worden.”

Overlast

Het graven van een proefsleuf is een kortdurend karwei, maar het verkeer kan er wel hinder van ondervinden. De overlast voor het verkeer is beperkt. Waar het trottoir en/of het fietspad opgebroken moet worden, komt tijdelijk een wegafzetting om het verkeer in goede banen te leiden.

Nachtelijke afsluitingen

In de week van 27 februari tot en met 3 maart 2017 moeten er ook enkele proefsleuven worden gegraven in op- en afritten van de zuidelijke ringweg en bij het Vrijheidsplein. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, moeten deze werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd. Naar verwachting leidt dit niet tot geluidsoverlast voor omwonenden.


Lees ook: