canvas-Gastles Jeroen Reesink en Roose Vromans bij Alfa-college 15 november 2016 - IMG_0230

Geslaagde gastles voor studenten weg- en waterbouw

John22 november 2016


Vorige week gaven Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid en Roose Vromans van Combinatie Herepoort een gastles aan tweede- en vierdejaars studenten mts Weg- en Waterbouw van het Alfa-college. Voor de studenten was dit een leuke kennismaking met de praktijk.

Jeroen is projectleider kunstwerken bij Aanpak Ring Zuid. Met ‘kunstwerken’ worden hier geen schilderijen bedoeld, maar bijvoorbeeld bruggen en viaducten. “Ik heb wat verteld over de aanleiding van het project Aanpak Ring Zuid en hoe het proces verloopt van initiatief tot aan realisatie. Ook heb ik uitgelegd wat mijn functie inhoudt en welke kunstwerken er gebouwd gaan worden. Verder ging het over hoe we de zuidelijke ringweg aardbevingsbestendig gaan bouwen.”

Vragen

De studenten konden daarna vragen stellen. “Ze wilden vooral veel weten over de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Wie doe wat? We hebben uitgelegd dat Combinatie Herepoort nu aan zet is om de ringweg verder te ontwerpen en uiteraard te bouwen. Daarnaast waren er vragen over routes, zowel in de huidige, de tijdelijke als de toekomstige situatie. Het was leuk om gezamenlijk deze puzzel op te lossen.”

Social return

Na de presentatie van Jeroen heeft Roose verteld wat haar rol is bij Combinatie Herepoort. Zij is verantwoordelijk voor ‘social return on investment’ en voor de ontwikkeling van de Ringwegacademie. Het gaat hierbij om het inzetten van werkzoekenden en studenten in het project, zodat zij belangrijke werkervaring kunnen opdoen. Roose heeft uitgelegd dat in Combinatie Herepoort vier lokale aannemers samenwerken met twee Duitse bouwbedrijven en welke uitdagingen dat met zich meebrengt. Na afloop van het gastcollege heeft Roose gepolst of er behoefte is aan bijvoorbeeld stageplekken en gastcolleges. Dat leverde een rijke oogst op.

Enthousiast

De gastles viel goed in de smaak, weet Jeroen. “Van de docent hoorde ik achteraf dat de leerlingen erg enthousiast waren. Sommigen vonden dit de leukste en leerzaamste gastles sinds tijden. Dat is leuk om te horen!”


Lees ook: