canvas-Bolfoto Julianaplein nieuwe situatie (2)

Groen licht voor tracébesluit zuidelijke ringweg Groningen

John19 oktober 2016


Het project 'Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2' kan worden uitgevoerd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (19 oktober 2016) bepaald in een einduitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Einduitspraak

Met het tracébesluit wordt het bestaande tracé van de zuidelijke ringweg aangepast. Tegen het tracébesluit waren diverse bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Raad van State. In september 2015 oordeelde de Raad van State in een zogenoemde tussenuitspraak dat de minister het tracébesluit op enkele onderdelen moest aanpassen. De minister heeft naar aanleiding daarvan in februari 2016 een nieuw besluit genomen. In de einduitspraak van vandaag oordeelt de Raad van State dat de minister hiermee aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan en dat het tracé van de zuidelijke ringweg mag worden aangepast.

Afrit Hoornsediep

In het nieuwe besluit wordt ook het tracé bij de afrit bij het Hoornsediep verlegd. Dit zorgt voor een toename van de geluidbelasting op de woningen bij die afrit. Dit kan met de aanleg van 'stiller' asfalt worden opgelost. Dit type asfalt was echter niet in het tracébesluit vastgelegd. In de uitspraak van vandaag heeft de Raad van State alsnog een verplichting tot het aanleggen daarvan opgenomen. De projectorganisatie heeft deze eis al vastgelegd in het contract met de aannemer Combinatie Herepoort.


Lees ook: