canvas-20160615_171643 goeman borgesiuslaan

Goeman Borgesiuslaan week gestremd vanwege asfalterenVan 20 tot en met 24 juni is de Goeman Borgesiuslaan gestremd voor doorgaand verkeer. De weg wordt gefreesd en krijgt een nieuwe deklaag van ‘stil asfalt’. Ook worden er kruispuntverhogingen aangebracht. Naar verwachting gaat de weg 24 juni in de avonduren weer open.

De afgelopen weken is aannemer De Wilde BV bezig geweest met werkzaamheden aan de trottoirs van de Goeman Borgesiuslaan. Op diverse punten zijn wegversmallingen gemaakt. Gedurende deze werkzaamheden kon het verkeer gewoon passeren. Bij de afrondende werkzaamheden kan dat niet. Eerst moet de bestaande asfaltlaag worden weggehaald (gefreesd). Op sommige kruispunten worden verhogingen in de weg gemaakt. Tot slot wordt de gehele weg opnieuw geasfalteerd. De weg krijgt ‘stil asfalt’. Daardoor krijgen de omwonenden minder overlast van het verkeersgeluid.

Stremming

Voor doorgaand verkeer is de Goeman Borgesiuslaan van 20 tot en met 24 juni gestremd. Bewoners kunnen nog wel per auto tot hun huis komen of tot in de buurt daarvan. Tijdens de werkzaamheden mogen er geen auto’s op de weg geparkeerd staan. Omwonenden krijgen een brief van de aannemer met het verzoek om tijdig hun auto op een andere plek te zetten.

Kinderdagcentrum De Kleine Beer van NOVO blijft bereikbaar voor het speciaal vervoer. Vanaf de Helperzoom tot het kinderdagcentrum komen rijplaten langs het voetpad. Deze zijn alleen bedoeld voor de busjes met leerlingen, niet voor ander verkeer.

Planning

De planning van de werkzaamheden:
Maandag 20 juni: afsluiten weg, voorbereidende werkzaamheden.
Dinsdag 21 en woensdag 22 juni: freeswerk. Omwonenden moeten tussen 7.00 en 19.00 uur rekening houden met geluidsoverlast.
Donderdag 23 juni: verhoging kruispunten. Omwonenden kunnen niet altijd per auto hun woning bereiken.
Vrijdag 24 juni: aanbrengen nieuw asfalt. 's Avonds wordt de weg weer opengesteld voor alle verkeer.

Verkeersmaatregelen

Als deze werkzaamheden achter de rug zijn, zijn de verkeersmaatregelen in de Goeman Borgesiuslaan voltooid. Ook in andere delen van de wijk worden de komende periode verkeersmaatregelen uitgevoerd. De maatregelen zijn bedoeld om de wijk veilig en leefbaar te houden bij de komst van de Helperzoomtunnel (vanaf ongeveer 2018). Het grootste deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Ook worden er rijrichtingen veranderd. Dit moet sluipverkeer door de wijk ontmoedigen. Om het oversteken voor voetgangers gemakkelijker en veiliger te maken, worden kruispunten smaller gemaakt. Rondom de scholen in de wijk komen extra kiss-and-rideplekken, of op zijn Gronings: smok-en-vort. Dit moet de verkeerssituatie rondom de scholen veiliger maken. Naar verwachting zijn de maatregelen eind augustus klaar.


Lees ook: