canvas-JvK_20151112_Helperbrink_3 bijgesneden

Start verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg op 9 meiOp 9 mei 2016 begint aannemer De Wilde BV in opdracht van de gemeente Groningen met de uitvoering van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg. De maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer door de wijk en verbeteren de veiligheid voor fietsers en voetgangers, vooral rondom de scholen. Een groot deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus klaar. De uitvoering loopt vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel, die deel uitmaakt van het project Aanpak Ring Zuid.

De maatregelen zijn samen met bewoners in de wijk, bedrijven en scholen uitgewerkt. Vooral de scholen hebben aangedrongen op een snelle invoering. Daarom worden de maatregelen nog voor de start van Aanpak Ring Zuid uitgevoerd. Ze zijn ruim op tijd klaar voordat de bouw van de Helperzoomtunnel in 2017 start.

versie6-Kaart A4 Helpman Coendersborg-RGB
De verkeersmaatregelen voor Helpman/Coendersborg.

30 km/uur-gebied

Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. Auto’s mogen dan alleen nog 50 km/uur rijden op de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan. De straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, krijgen een inritconstructie. Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt.

Helpman verkeersmaatregelen
Voorbeeld van een inritconstructie.

Andere rijrichtingen

In enkele straten wordt het doorgaande verkeer beperkt door het veranderen van rijrichtingen. Er komt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Het verkeer kan straks niet meer direct vanaf de Helperzoom of de Verlengde Hereweg deze straat in.

Kruispuntplateaus

Op verschillende plekken in de wijk worden de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook worden de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt. Zo wordt het voor voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger om over te steken. De kruispuntplateaus komen niet alleen in het 30 km/uur-gebied, maar ook in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur blijft.

Helpman verkeersmaatregelen GBlaan
Voorbeeld van een kruispuntplateau.

Helperzoomtunnel

De aanleg van de Helperzoomtunnel staat gepland in 2017-2018 en maakt deel uit van het project Aanpak Ring Zuid. De Helperzoomtunnel is een verbinding tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de andere kant van het spoor. De tunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, die over enige jaren moet sluiten. Omdat de tunnel zuidelijker komt te liggen dan de huidige spoorwegovergang, verschuiven de verkeersstromen in de wijk. Op sommige wegen wordt het drukker en op andere plekken juist rustiger. De verkeersmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de wijk overal veilig blijft. De verkeersmaatregelen zijn een van de vier inrichtingsplannen van Aanpak Ring Zuid. Deze plannen zijn in 2014 vastgesteld.

Nieuwsbrief

Bewoners van Helpman/Coendersborg en directe omgeving ontvangen deze week een nieuwsbrief (pdf, 1.3 MB) waarin de start van de uitvoering wordt aangekondigd. Op 11 mei is er een inloopbijeenkomst in de wijk, waar bewoners vragen kunnen stellen aan de gemeente en de aannemer. Voordat de aannemer ergens begint, stuurt hij een brief naar de omwonenden over het type werkzaamheden en de eventuele hinder. Als het nodig is, wordt het verkeer omgeleid.

Helperzoomtunnel (2)
Impressie van de Helperzoomtunnel.

Lees ook: