canvas-Inrit verdiepte ligging

Verlenging termijn uitspraak Raad van State

Germen Stelpstra5 augustus 2015


De Raad van State heeft de termijn voor de uitspraak over de beroepen die zijn ingediend tegen het Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg nog een keer met zes weken verlengd.

De Raad van State verklaarde na de zitting op 18 mei 2015 te streven naar een uitspraak binnen zes weken, maar dat niet te kunnen toezeggen, vanwege de omvang van het dossier. Inderdaad had de Raad van State meer tijd nodig en werd de termijn eind juni met zes weken verlengd tot begin augustus. Op maandag 3 augustus kwam het bericht dat de uitspraak niet binnen deze termijn wordt verwacht en opnieuw sprake is van verlenging.


Lees ook: