canvas-header krant GB6 beeldbank 1785_30416

Krant Groningen Bereikbaar #6 met informatie over verleggen kabels en leidingen

John Brouwer4 juni 2015


In de nieuwe editie van de krant van Groningen Bereikbaar is weer aandacht voor Aanpak Ring Zuid. Op pagina 14 en 15 staan artikelen over het verleggen van kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg. De krant is deze week bijgevoegd bij regionale huis-aan-huiskranten in en rond de stad Groningen. De krant is ook online te lezen.


In de krant is te lezen dat het verleggen van kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg deze zomer van start gaat. Het gaat onder andere om drinkwaterleidingen, elektriciteitsleidingen en rioolbuizen. Ze moeten worden verlegd om vanaf eind 2016/begin 2017 te kunnen beginnen met de aanpak van de zuidelijke ringweg. Bij de werkzaamheden wordt geprobeerd de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Parkeren

Parkeren is deze keer het centrale thema in de krant. Bezoekers van de binnenstad krijgen binnenkort hulp van digitale borden langs de weg om snel een vrije parkeerplek te vinden. Ook wordt in de krant het succes van de P+R-terreinen verklaard. Stadshistoricus Beno Hofman plaatst het parkeren in de stad in historisch perspectief.

Verder besteedt de krant aandacht aan actuele projecten, zoals de werkzaamheden aan de noordelijke en oostelijke ringweg, de bouw van de Noordzeebrug en de verbeteringen die deze zomer rond het Martini Ziekenhuis worden uitgevoerd. Impressies laten zien hoe het Hoofdstation er straks misschien uit gaat zien. Wethouder Paul de Rook vertelt over de nieuwe fietsplannen van de gemeente Groningen. Ter kennismaking is er een interview met de nieuwe gedeputeerde Fleur Gräper.

De krant lezen?

De krant is een uitgave van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar. De editie van juni 2015 is de zesde uitgave van de krant. De eerste editie was in juni 2013. De krant wordt verspreid als bijlage van de Groninger Gezinsbode, het Harener Weekblad, Gezinsblad Assen, HS-krant, Roder Journaal en Midweek. Lees hier de krant Groningen Bereikbaar nummer 6 online.


Lees ook: