canvas-onderzoek asfalt en fundering Laan van de Vrede en Papiermolenlaan

Zestien beroepschriften ingediend tegen Tracébesluit zuidelijke ringweg

Tessa Brink16 december 2014


Half november 2014 kwam er een einde aan de periode waarin men beroep kon instellen tegen de plannen van Aanpak Ring Zuid. Bij de Raad van State zijn zestien beroepschriften binnengekomen tegen het Tracébesluit. Daarnaast heeft de rechtbank zes beroepschriften ontvangen tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel.


Belanghebbenden die het niet eens waren met de plannen van Aanpak Ring Zuid, hadden vanaf begin oktober 2014 zes weken de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken.

Er zijn twee procedures. De aanpassingen aan de zuidelijke ringweg zelf maken onderdeel uit van het Tracébesluit. Hiertegen kon men van 3 oktober tot en met 13 november 2014 beroep instellen bij de Raad van State. Voor de aanleg van de Helperzoomtunnel is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Groningen heeft deze op 29 september 2014 verleend. Belanghebbenden konden tegen deze beslissing gedurende zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Tracébesluit

Het ministerie krijgt nu eerst de gelegenheid een verweerschrift op te stellen. Vervolgens komt er een (openbare) zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze zitting wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2015 gehouden. Wie beroep heeft ingesteld, krijgt voor deze zitting een uitnodiging. Tijdens de zitting krijgen de indieners van de beroepen de gelegenheid hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ook het ministerie kan zijn verweerschrift toelichten. De Raad van State doet vervolgens binnen zes weken uitspraak. Er zijn twee mogelijkheden. De Raad van State kan de beroepen ongegrond verklaren, waarmee het Tracébesluit onherroepelijk is. De Raad van State kan ook één of meer beroepen gegrond verklaren. Dan wordt het Tracébesluit vernietigd of krijgt het ministerie de gelegenheid om het Tracébesluit te repareren.

Omgevingsvergunning

Tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel zijn bij de rechtbank zes beroepschriften ingediend. De gemeente gaat een verweerschrift opstellen. Hierover gaat de rechtbank uitspraak doen. De rechtbank kan de beroepen gegrond of ongegrond verklaren. Als één of meer beroepen gegrond worden verklaard, dan wordt de vergunning vernietigd of de gemeente krijgt de gelegenheid om de vergunning aan te passen. Tegen de omgevingsvergunning is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.


Lees ook: