canvas-JvK_20141216_ROK-document_08

Realisatieovereenkomst getekend

Germen Stelpstra19 december 2014


Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Groningen hebben een realisatieovereenkomst vastgesteld voor het project Aanpak Ring Zuid. Dinsdag 16 december 2014 zijn hieronder de handtekeningen gezet.

De realisatieovereenkomst is opgesteld met het oog op de start van de aanbestedingsprocedure. In de overeenkomst hebben de drie partijen nadere afspraken gemaakt voor de realisatiefase. Ook zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd.

In de Bibliotheek op deze website is de volledige realisatieovereenkomst opgenomen, met alle bijlagen.

,23498578JvK_20141216_ROK-document_08_klein
Van links naar rechts: Ton Swanenberg (projectdirecteur Aanpak Ring Zuid), Mark Boumans (gedeputeerde Provincie Groningen), Sieben Poel (Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en Paul de Rook (wethouder Gemeente Groningen). Foto: Jeroen

Lees ook: