canvas-Akkoord over aardbevingsbestendig maken zuidelijke ringweg

Aanbesteding Aanpak Ring Zuid van start

John19 december 2014


Met de publicatie op 19 december 2014 van een zogenaamde ‘aankondiging’ is de aanbestedingsprocedure van het project Aanpak Ring Zuid begonnen. Deze procedure gaat naar verwachting een jaar duren. Het streven is dat eind 2015/begin 2016 de opdrachtnemer is gevonden die de ombouw van de zuidelijke ringweg gaat realiseren.


Voor het project Aanpak Ring Zuid wordt een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Rijkswaterstaat treedt daarbij op als opdrachtgever. Het gaat in deze opdracht niet alleen om het realiseren van het Tracébesluit, maar ook om de inrichtingsplannen voor vier buurten en wijken nabij de ringweg en om de aanleg van de Helperzoomtunnel. De opdrachtnemer gaat uitwerken hoe de vastgestelde plannen het beste kunnen worden uitgevoerd. Deze methode van aanbesteden wordt ‘design & construct’ genoemd: ontwerp en uitvoering.

Selectiefase

De eerste stap in de aanbestedingsprocedure is de selectiefase. Deze begint met de aankondiging van de opdracht op TenderNed. Op deze website staan alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid. In deze fase kunnen (combinaties van) marktpartijen tot 13 februari 2015 laten weten geïnteresseerd te zijn in de opdracht. De marktpartijen die aan de voorwaarden voldoen, worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.

Beroepsprocedure

Deze eerste stap van de aanbesteding loopt parallel met twee gerechtelijke procedures. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Rechtbank Groningen moeten nog uitspraak doen naar aanleiding van de beroepschriften tegen het Tracébesluit en de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. Naar verwachting zijn deze procedures in de loop van 2015 afgerond. Hierop vooruitlopend is ervoor gekozen alvast met de aanbestedingsprocedure te beginnen.


Lees ook: