canvas-JvK_20140929 _Martiniplaza_Melanie Schultz van Haegen Maas Geesteranus_1

Groen licht voor Aanpak Ring Zuid

Germen Stelpstra29 september 2014


Met het plaatsen van haar handtekening onder het Tracébesluit heeft minister Melanie Schultz van Haegen het sein voor de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen op groen gezet. Het project zal eind 2014 of begin 2015 worden aanbesteed. Daarna gaat de zuidelijke ringweg over een afstand van 12 kilometer op de schop. Ook de aansluiting van de ringweg op de A28 van en naar Assen wordt daarbij aangepakt. Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg en een pakket aanvullende maatregelen in omringende stadswijken is een budget beschikbaar van 693 miljoen euro (prijspeil 2014).

Bij de ombouw van de zuidelijke ringweg (A7/N7) verdwijnt het laatste kruispunt van rijkswegen in Nederland waar verkeerslichten staan: het Julianaplein aan de zuidkant van Groningen. Dit verkeersplein wordt volledig ongelijkvloers, waardoor het verkeer op de A7/N7 en de A28 sneller kan doorstromen en de bereikbaarheid van bestemmingen in Groningen sterk verbetert. Dat zijn twee belangrijke doelen van het project Aanpak Ring Zuid. Ook het nabij gelegen Vrijheidsplein wordt volledig ongelijkvloers. Dit plein verbindt de zuidelijke ringweg met de westelijke ringweg van Groningen; een provinciale weg.

Gedeeltelijk ondergronds

De zuidelijke ringweg krijgt een aantal nieuwe op- en afritten, om het verkeer sneller de stad in en uit te kunnen voeren. Zo komt er een nieuwe, directe verbinding voor verkeer dat vanuit het westen de Groninger binnenstad in en uit wil. Er verdwijnen ook enkele op- en afritten, in het hart van het plangebied. Hier komt de ringweg over een afstand van 1100 meter ondergronds te liggen. Momenteel doorsnijdt de uit de jaren zestig daterende ringweg een bos (het Sterrebos) en de woonwijk de Oosterpoort. Bovenop de verdiept aangelegde weg ontstaat de komende jaren een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Het eeuwenoude Sterrebos maakt deel uit van dit grote nieuwe groengebied. De wijken ten noorden en ten zuiden van de ringweg worden hier weer aan elkaar verbonden en krijgen nieuwe fiets- en wandelverbindingen.

Verkeersstromen

De ombouw van de ringweg heeft gevolgen voor de verkeersstromen in de zuidelijke wijken van Groningen. Die verkeersstromen verschuiven, waardoor sommige straten rustiger worden en andere juist drukker. Met het oog daarop zijn voor vier buurten en wijken inrichtingsplannen gemaakt. Die zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en vandaag gelijktijdig met het Tracébesluit openbaar gemaakt. Onderdeel van het project is daarnaast de aanleg van de Helperzoomtunnel, een nieuwe spoortunnel die wijken aan weerszijden van de spoorlijn van Groningen naar Assen en Hoogezand verbindt.

Samenwerking Rijk, Provincie en Gemeente

Het Tracébesluit, de inrichtingsplannen en de spoortunnel zijn voorbereid door een gezamenlijke projectorganisatie van Rijk, Provincie Groningen en Gemeente Groningen. Deze projectorganisatie blijft ook bestaan in de uitvoeringsfase van het project. Van het beschikbare budget van 693 miljoen euro worden naast de maatregelen aan de ringweg ook de plannen voor de spoortunnel en de vier omringende buurten en wijken betaald.

Ter inzage

Het Tracébesluit is de laatste stap in de wettelijke procedure. Het Tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 ligt van vrijdag 3 oktober tot en met donderdag 13 november 2014 ter inzage bij de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het ministerie van I&M. In die periode kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Klik hier voor de bijbehorende documenten.

Klik hier voor een videoverslag en foto's van de ondertekening


Lees ook: