Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Nieuwe verkeerskaart beschikbaar

Sanne Heesterbeek20 juni 2014


Vanaf vandaag is op deze website de nieuwe kaart met de verkeersprognoses voor 2030 beschikbaar. Deze kaart toont per weg wat het effect van het gewijzigde plan is op de verkeersaantallen.

De verkeerskaart toont de verkeersprognose voor 2030 als het huidige plan, met alle voorgestelde wijzigingen, doorgaat. Wegen waar het project leidt tot meer verkeer, zijn rood gekleurd. Op de groen gekleurde wegen wordt het door het project rustiger. Wegen waar het verschil minder of gelijk is aan 500, hebben geen kleur gekregen. Door te klikken op een gekleurde weg ziet u de verkeersaantallen mét project en zonder project. De cijfers zijn werkdaggemiddelden en er is uitgegaan van maximale economische groei.

Aanpassingen in het plan

Ten opzichte van de kaart van augustus 2013 zijn enkele cijfers veranderd. Dit komt vooral door de voorgestelde wijzigingen in het plan. Zo is de aansluiting van de Van Ketwich Verschuurlaan op de A28 verbeterd. Ook is er nu een betere doorstroming bij de aansluiting Westerbroek. Andere aanpassingen die effect hebben op de verkeerscijfers zijn de aangepaste kruising tussen de nieuwe verbindingsweg en de Brailleweg en de gewijzigde weefvakken tussen het Vrijheidsplein en de Laan Corpus den Hoorn. Daarnaast is het inrichtingsplan voor Helpman/Coendersborg nu verwerkt en heeft het verkeersmodel een update gekregen.

Verschillen

Op de meeste wegen verschillen de nieuwe cijfers niet of nauwelijks van de cijfers van het plan van augustus 2013. Een van de gewijzigde cijfers betreft het noordelijke deel van de Vondellaan. In 2030 rijden hier volgens de nieuwe prognoses niet 11.500 voertuigen per dag, maar 10.500 per dag. Op bijvoorbeeld de Van Ketwich Verschuurlaan wordt het door de het verbeteren van de doorstroming iets drukker dan verwacht: van geen toename, naar een toename van 1.000 tot 1.500 per dag.


Lees ook: