Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Ombouw ringweg leidt niet tot méér verkeer in de wijken, maar juist tot iets minder

John Brouwer18 oktober 2013


Het plan voor de zuidelijke ringweg zorgt niet voor méér verkeer in de wijken, zoals vaak wordt beweerd. Wel tot verplaatsing van verkeersstromen: sommige wegen worden drukker, andere rustiger. En de vier ringwegen gaan meer verkeer trekken, precies zoals de bedoeling is.

De verwarring over het verkeer in de wijken kan niet voortkomen uit de gebruikte cijfers. Zo maakt de Stichting Leefomgeving gebruik van de verkeerscijfers die ze heeft gekregen van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Het meningsverschil zit dus vooral in de interpretatie van de cijfers.

Minder verkeer in de wijken

Uit het Milieueffectrapport (MER) blijkt dat door de aanpak van de zuidelijke ringweg het verkeer op het hoofdwegennet (de rijkswegen) met 9% toeneemt (zie tabel 2.8, pagina 46). Dit zijn de zuidelijke ringweg (de A7/N7) en een klein stukje van de A28. Op het onderliggend wegennet (de overige wegen) neemt het verkeer ongeveer 1% af.

Omdat het onderliggend wegennet (OWN) in dit plan een grote variatie aan wegen betreft, wordt het in het MER uitgesplitst in onderdelen:
• Ring West
• Ring Noord
• Ring Oost
• Europaweg (oude A7, van de zuidelijke ringweg tot aansluiting Westerbroek, zie foto)
• Overige wegen en straten in de gemeente Groningen (OWN Groningen)

Uit deze uitsplitsing (tabel 2.9, pagina 46) blijkt dat het verkeer in de wijken (OWN Groningen) met 1% afneemt. Dit lijkt een beperkt effect, maar op dit deel van het wegennet worden veruit de meeste autoritten gemaakt. Het is dus wel degelijk een belangrijke afname. Kanttekening hierbij is dat sommige stedelijke wegen drukker worden (zie ook de verkeersprognosekaart). De Vondellaan is daarbij de uitschieter. Op het drukste deel van de Vondellaan neemt het verkeer toe van 3.000 motorvoertuigen per dag tot 11.500. Andere wegen worden juist rustiger. De Hereweg bijvoorbeeld, en de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink.

Verder blijkt dat op de Ring West en de Europaweg (allebei behorend tot het OWN) het verkeer fors toeneemt. Op de Ring West komt 11% meer verkeer; op de Europaweg maar liefst 59%. Deze wegen zijn hiervoor al goed ingericht. Op de Ring Noord wordt een afname van 13% verwacht. Op de Ring Oost neemt de hoeveelheid verkeer met ongeveer 1% af.

Verkeerde voorstelling van zaken

In een Open brief aan de raad van 8 april 2013 laat Stichting Leefomgeving zien hoe zij bij de stelling komt dat het verkeer in de wijken toeneemt. Zij maakt daarvoor een andere indeling van de wegen in de stad. Alle ringwegen rekent ze tot het HWN, alle andere wegen tot het OWN. Het onderliggend wegennet stelt zij daarbij voor het gemak gelijk aan ‘de wijken’. Daar hoort dus ook de Europaweg (de oude A7) bij, waar het verkeer met 59% toeneemt. Zo komt zij aan een toename van het verkeer ‘ in de wijken’ met 2,2 procent. Stichting Leefomgeving rekent dus bij het verkeer in de wijken ook het verkeer op de voormalige snelweg A7 mee. Dat geeft een verkeerde voorstelling van zaken. Zou de Stichting Leefomgeving de oude A7 uit deze cijfers weglaten, dan krijgt ze weer dezelfde uitkomsten als de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Dan moet ze concluderen dat het verkeer ‘in de wijken’ door het plan niet toeneemt, maar juist afneemt.


Lees ook: