Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Verkeersmodellen: het beste alternatief voor de glazen bol

SYSTEM1 november 2013


Hoeveel verkeer rijdt er over de zuidelijke ringweg in 2030? En in de wijken? Helaas beschikken we niet over een glazen bol. Om toch een betrouwbaar antwoord te geven op deze vragen, maken we gebruik van verkeersmodellen. Wat zijn dat voor modellen? En hoe betrouwbaar zijn ze?

Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke gevolgen de ombouw van de ringweg heeft voor de wegen in Groningen, zijn prognoses voor de verkeersaantallen opgesteld. Het jaar 2030 is daarbij het toetsingsjaar. We bekijken op straatniveau wat het plan voor effect heeft op het aantal voertuigen per etmaal.

Twee verkeersmodellen

Voor de prognoses hebben we gebruik gemaakt van twee elkaar aanvullende verkeersmodellen: het Nieuw Regionaal Model (NRM) en het GroningenPlus model. Het NRM is een beproefd model dat wordt gebruikt voor het bepalen van effecten op het hoofdwegennet. De kwaliteit van het NRM wordt periodiek getoetst. Omdat de zuidelijke ringweg een sterk stedelijk karakter heeft, worden de verkeerseffecten op het onderliggend wegennet in kaart gebracht met het GroningenPlus-model. Dit model is gedetailleerder en kan – in tegenstelling tot het NRM – kruispunten in beeld brengen. Het GroningenPlus-model wordt niet alleen gebruikt voor de Aanpak Ring Zuid, maar ook voor andere projecten in de stad.

Noodzakelijk

Er zijn meerdere redenen om verkeersprognoses te maken. Ten eerste geven de prognoses houvast. Ze geven inzicht in de te verwachten verkeerseffecten als gevolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ze laten zien wat er verandert als een bepaalde maatregel wel of niet wordt genomen. De prognoses maken het beter mogelijk het gesprek te voeren over wat acceptabel is en wat niet.

Gevolgen

Ten tweede zijn de berekeningen nodig om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld voor de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit. En dat kan leiden tot beschermende maatregelen, zoals het aanbrengen van stiller asfalt of het plaatsen van geluidsschermen. Zulke maatregelen worden gebaseerd op verkeersprognoses. Zo zit de wetgeving in Nederland in elkaar.

Afwijkingen

Of voor het plan voor de zuidelijke ringweg de cijfers uit de verkeersmodellen in 2030 werkelijkheid zijn, is natuurlijk niet helemaal zeker. Op de verkeersprognosekaart staat wat per straat de verwachte verkeerseffecten zijn. Per straat kan het aantal voertuigen circa 20 tot 30% afwijken. Dat geldt zowel voor de verkeerprognoses van de situatie in 2030 zonder project, als voor de prognoses van de situatie mét project.

Kanttekening

Bij het bekend maken van verkeersprognoses zullen we daarom altijd de kanttekening plaatsen dat er rekening moet worden gehouden met een foutenmarge. Toegegeven: een glazen bol zou handiger zijn. Maar zolang we die niet hebben, zijn de beproefde en goedgekeurde rekenmethoden het beste alternatief.


Lees ook: