Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Alle zienswijzen onder de loep

SYSTEM19 december 2013


Nu de inspraakperiodes voor zowel het OTB/MER, de Ontwerp-Inrichtingsplannen als de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel zijn afgerond, is de projectorganisatie volop bezig met het verwerken hiervan.

Op het Ontwerp-Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg kwamen bij het Rijk in totaal 291 inhoudelijk unieke zienswijzen binnen. Deze reacties zijn ingediend namens 792 personen en organisaties. Van de 291 reacties zijn 228 zienswijzen afkomstig van particulieren, 15 van buurt-/bewonersverenigingen, 24 van ondernemers, 7 van belangenorganisaties, 5 van overheidsinstanties, 2 van natuur- en milieuorganisaties en 10 van overige organisaties. Meer hierover vindt u op de website van het Centrum voor Publieksparticipatie.

Gemeente

Bij de gemeente zijn daarnaast 73 zienswijzen ingediend over de Ontwerp-Inrichtingsplannen en 52 over de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel.

Vervolg

Op dit moment is de projectorganisatie bezig met het bestuderen en ordenen van alle zienswijzen. Daarna wordt bekeken of er aanleiding is het plan aan te passen. Daar is enige tijd voor nodig. Soms is het wenselijk om te overleggen met de indieners van bepaalde zienswijzen of met andere betrokken partijen. Mogelijke aanpassingen moeten worden ontworpen en doorgerekend. Ook moet de projectorganisatie goed onderzoeken of deze mogelijke veranderingen niet leiden tot ongewenste effecten. De Stuurgroep (met daarin Rijkswaterstaat, provincie Groningen en gemeente Groningen) moet hierover in de loop van het tweede kwartaal van 2014 knopen doorhakken. Vervolgens is het aan de minister van Infrastructuur en Milieu om het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg te nemen.

Nota van Antwoord

Een bijlage bij het Tracébesluit wordt een ‘Nota van Antwoord’. Dat is een document met daarin alle zienswijzen en de reacties daarop. Heeft u een zienswijze ingediend, dan kunt u hierin opzoeken wat de reactie van de projectorganisatie is en eventueel wat ermee is gedaan.


Lees ook: