Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Aanpak Ring Zuid: één project, drie partijen

SYSTEM1 november 2013


Wie heeft het plan voor de zuidelijke ringweg gemaakt? Het Rijk, de provincie of toch de gemeente? En wie gaat het eigenlijk betalen?

Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is een coproductie van drie partijen: RIjkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Zij werken samen in de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid, die onder leiding staat van projectdirecteur Jos Hillen. De projectorganisatie werkt sinds 2010 aan de voorbereiding (planstudie) van de ombouw van de zuidelijke ringweg en de ontwerp-inrichtingsplannen voor de Vondellaan, het Zuiderplantsoen, de Maaslaan en Helpman. Bij het opstellen van deze plannen heeft de projectorganisatie voortdurend gesprekken gevoerd met omwonenden en bedrijven in de buurt, om zo veel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan.

Budget

Het plan voor de zuidelijke ringweg wordt gefinancierd door het Rijk en de regio. Het budget voor de Aanpak Ring Zuid is in 2007 gesteld op 624 miljoen euro. Dat bedrag is taakstellend. Dat wil zeggen: meer mag het plan niet kosten. Het bedrag van 624 miljoen wordt elk jaar geïndexeerd: gecorrigeerd voor onder meer inflatie.

Zuiderzeespoorlijn

Het project wordt voor een groot deel betaald uit het geld dat beschikbaar kwam voor het Noorden na het afblazen van de Zuiderzeespoorlijn (Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, RSP). Het RSP is bedoeld voor projecten die de ruimtelijke en economische structuur van Noord-Nederland versterken en de bereikbaarheid verbeteren. Uit deze RSP-gelden is voor de zuidelijke ringweg 424 miljoen euro beschikbaar. De overige 200 miljoen euro betaalt het Rijk uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dat is het investeringsbudget van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Optimalisaties

Het plan dat nu gepresenteerd is, past binnen dit budget. Ook de aanpassingen aan de gemeentelijke wegen (de ontwerp-inrichtingsplannen) en de aanleg van de Helperzoomtunnel worden hieruit betaald. Daarnaast zijn er drie ‘optimalisaties’ (wensen voor extra verbeteringen) die nog buiten het budget vallen. Deze kunnen alleen doorgaan als bij de aanbesteding van het plan blijkt dat het door de aannemer goedkoper kan worden gebouwd dan verwacht.

Genomineerd

De samenwerking van de drie organisaties in één gemixt projectbureau is bijzonder. Om die reden ontving het project zuidelijke ringweg afgelopen zomer een nominatie voor de WOW-prijsvraag 2013. Deze landelijke prijs wordt toegekend aan het project met de beste samenwerking in het (vaar)wegbeheer. Hoewel de prijs naar een ander project ging, sprak het juryrapport lovend over “een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen het Rijk en decentrale overheden”.


Lees ook: