Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Ontwerptekeningen online

SYSTEM26 september 2013


26 september 2013

De ontwerptekeningen voor de vernieuwde ringweg zijn vanaf nu te downloaden. Het gaat om zogenaamde AutoCAD-bestanden. AutoCAD is de naam van het computerprogramma waarmee de tekeningen zijn gemaakt. Op basis van deze tekeningen zijn onder meer de kaarten van het Ontwerp Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg gemaakt.

Het beschikbaar stellen van de ontwerptekeningen is een extra service van de projectorganisatie. De AutoCAD-bestanden maken geen deel uit van de documenten waarover tot en met 10 oktober 2013 inspraak mogelijk is.


Lees ook: