Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Bijeenkomsten MartiniPlaza: ruim 800 bezoekers, nu 83 zienswijzen

SYSTEM26 september 2013


26 september 2013

De vier inspraakbijeenkomsten in MartiniPlaza hebben in totaal ruim 800 bezoekers getrokken. De bijeenkomsten werden gehouden op 9, 10, 18 en 19 september 2013. Mede dankzij deze avonden staat de teller voor het aantal zienswijzen nu op 83.

De bezoekers kregen tussen 16.00 en 22.00 uur in woord en beeld informatie over het plan voor de zuidelijke ringweg, de effecten van het plan en de plannen voor de omliggende wijken. Bij binnenkomst konden de bezoekers een film over het project bekijken en zich via een maquette een globaal beeld van het plan vormen. Daarna konden ze zich verder in het plan verdiepen via onder andere informatiepanelen, 3D-animaties, een geluidsimulator en foto-impressies van toekomstige situaties. Voor alle vragen konden de bezoekers terecht bij de medewerkers van de projectorganisatie. Veel vragen gingen over de gevolgen van het plan op veelgebruikte routes. ‘Hoe kom ik straks van mijn huis naar mijn werk?’

Zienswijzen

Bezoekers konden ook ter plekke een zienswijze indienen. Hiervoor waren notulisten aanwezig. Op deze wijze zijn tientallen zienswijzen ingediend. In totaal staat het aantal zienswijzen nu op 83. De inspraakperiode duurt nog tot en met 10 oktober.

Foto-impressie

Fotograaf Jeroen van Kooten maakte een foto-impressie van de inspraakbijeenkomsten.

,86797275JvK_20130909_Bijeenkomst_ZRingweg_010

Lees ook: