Planontwikkeling Zuidelijke Ringweg verder met onderzoek milieueffecten

Germen Stelpstra22 december 2010


De projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen begint met de voorbereiding van een milieueffectrapport (MER). Dat heeft de minister van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt in een Kennisgeving, die woensdag 22 december is gepubliceerd.

Het uitvoeren van een MER-onderzoek maakt deel uit van de verdere planontwikkeling voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Met dit onderzoek zal in kaart worden gebracht welke gevolgen de voorgenomen veranderingen aan de Zuidelijke Ringweg hebben voor het milieu. Een eerste versie van het ontwerp en de gevolgen moet medio 2012 gereed zijn. Het uiteindelijke plan voor de verbetering van de Zuidelijke Ringweg is in de eerste helft van 2013 klaar. De werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg kunnen dan in 2015 beginnen. Ze zullen tot 2019 duren.

De projectorganisatie wil inwoners, bedrijven en andere belangstellenden nauw betrekken bij het milieuonderzoek, en bij de verdere planontwikkeling. Daartoe organiseert het project op 25 januari om te beginnen een informatiebijeenkomst in Martiniplaza. Basis voor de planontwikkeling is het zogenaamde bestuurlijk voorkeursalternatief, waarover Rijk, provincie Groningen en gemeente Groningen het eind 2009 eens zijn geworden. Daarbij wordt de Zuidelijke Ringweg gedeeltelijk verdiept aangelegd.

Wie wil reageren op het voornemen van de minister een MER op te stellen kan tot 4 februari schriftelijk een "zienswijze" indienen. Dat is de wettelijke naam van reactie op voornemens van de minister. Het adres voor het indienen van een zienswijze is Centrum voor Publieksparticipatie, A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), Postbus 30316, 2500GH Den Haag.


Lees ook: