canvas-JvK_20130702_Groningen_2

Eerste resultaten raadpleging

Sanne Heesterbeek15 juni 2009


Uit de eerste resultaten van de raadpleging over de toekomst van de zuidelijke ringweg in Groningen blijkt dat de meeste mensen als eerste voorkeur kiezen voor een tunnelvariant op het bestaande tracé (35%). De weg op palen volgt op de tweede plaats (17%). Bezoekers van de website www.ringzuidgroningen.nl konden op een raadplegingsformulier aangeven wat ze van de plannen voor de zuidelijke ringweg vonden. Bij de keuze uit de twee realistische en haalbare voorkeursalternatieven – de weg op palen en de parallelstructuur- is er een duidelijke voorkeur voor de weg op palen. De binnengekomen reacties worden de komende tijd nader uitgewerkt. Alle mensen die gereageerd hebben, krijgen bericht over wat er met hun reactie is gedaan. 

Reacties

Voornamelijk omwonenden van de ringweg hebben gereageerd. Zij merken op dat ze meer en beter in verbinding willen staan met hun omgeving. Er moet meer groen komen, meer ruimtelijke kwaliteit en betere noord-zuidverbindingen.

Als belangrijkste criteria werden daarbij lucht, verkeersveiligheid en geluidshinder genoemd versus kosten als het minst belangrijke criterium.
Verder vraagt een deel van de respondenten zich af of de stad daarnaast niet ook veel meer moet inzetten op duurzame mobiliteit. 

Raadpleging

De raadpleging liep tot en maandag 1 juni jl. Ruim 2000 mensen bezochten de markt in de Mediacentrale en via de website www.ringzuidgroningen.nl kwamen er circa 630 reacties (van de in totaal circa 690 reacties) op de oplossingvarianten van de zuidelijke ringweg binnen. In totaal werd de website meer dan 6600 keer bezocht.

Voorkeursvariant

Op basis van deze reacties, het onderzoek naar de oplossingsvarianten en het advies van het Kwaliteitsteam over de stedelijke inpassing van de weg, maakt de stuurgroep uiteindelijk haar keuze. Het is goed mogelijk dat de voorkeursvariant uit een combinatie van meerdere oplossingvarianten zal bestaan.

In de loop van juni neemt de stuurgroep een besluit over de bestuurlijke voorkeursvariant. Op 2 juli wordt de voorkeursvariant voorgelegd aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.


Lees ook: