Extra wensen


Aanvullend op het Tracébesluit hadden Rijk, provincie en gemeente drie extra wensen geformuleerd. In de aanbieding van Combinatie Herepoort zijn alle drie wensen meegenomen.

Volledige aansluiting Europaplein

In het plan is er bij het Europaplein een halve aansluiting op de zuidelijke ringweg. De wens is hiervan een volledige aansluiting te maken, zodat je ook vanaf het Europaplein van en naar het oosten (richting Hoogezand) kunt.

De volledige aansluiting bij het Europaplein.

Extra ruimtelijke kwaliteit

Een extra pakket maatregelen dat zorgt voor meer ruimtelijke kwaliteit, vergroening en duurzaamheid.

  • Maatregelen om het nieuwe Julianaplein een zo groen mogelijk aanzien te geven, gezien vanuit een aantal belangrijke zichthoeken in de omgeving.
  • Het zo veel mogelijk toepassen van taluds bij de ingang van de verdiepte ligging.
  • Extra geluidsreducerende maatregelen in het Zuiderplantsoen, bij de openingen in de verdiepte ligging.

Het Julianaplein met een extra groen aanzien.

Fiets- en voetgangerstunnel bij Esperantostraat

Een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat verbindt de parkdelen van het Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad en verbetert het fietsnetwerk. Fietsers en voetgangers kunnen via de tunnel van de Oosterpoort naar de Herewegbuurt.

De fietstunnel onder het spoor, op de plek van de huidige spporwegkruising. De fietstunnel loopt langs het verdiept aangelegde gedeel van de zuidelijke ringweg.