Helpman/Coendersborg


Helpman en Coendersborg zijn wijken in het zuidelijke stadsdeel van Groningen. Een belangrijke autoverbinding voor deze wijken was de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, vlak bij de zuidelijke ringweg. Vanwege veiligheidseisen moest deze overgang dicht. Als alteratief hiervoor is er een nieuwe tunnel aangelegd onder het spoor. Deze Helperzoomtunnel is gebouwd in het verlengde van de Helper Brink. In april 2020 is de Helperzoomtunnel geopend. Vooruitlopend op de komst van de nieuwe tunnel zijn al in 2016 in Helpman en Coendersborg verkeersmaatregelen genomen.

Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor

In april 2020 is de Helperzoomtunnel opengesteld voor verkeer. De tunnel is een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en de Oosterpoortbuurt). Volg hier het deelproject Aanleg Helperzoomtunnel.

Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig

Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel zijn in de wijken Helpman en Coendersborg verkeersmaatregelen genomen (in 2016). Deze maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer, maar houden de bestemmingen in de wijk bereikbaar. Ook beperken de maatregelen verkeer rond kwetsbare plekken in de wijk, zoals de omgeving van de scholen bij de Helper Brink. Dit was deelproject Verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg.

Deelprojecten