20160809 verkeersmaatregelen helpman coendersborg 20160809_112022 LR

Verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg

Waar ben je naar op zoek?


Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel zijn in de wijken Helpman en Coendersborg verkeersmaatregelen genomen (in 2016). Deze maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer, maar houden de bestemmingen in de wijk bereikbaar. Ook beperken de maatregelen verkeer rond kwetsbare plekken in de wijk, zoals de omgeving van de scholen bij de Helper Brink. De maatregelen zijn opgesteld in overleg met onder andere de scholen in de wijken.

Dit deelproject is afgerond.

Wat is er al gedaan?

In de wijken Helpman en Coendersborg hebben we verschillende verkeersmaatregelen genomen. Het overgrote deel van de wijk is 30-kilometerzone geworden. Bij de straten in de wijk waar de 30-kilometerzone begint, is een ‘inritconstructie’ gekomen. Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt. In de meest kwetsbare straten is de hoeveelheid verkeer beperkt door het veranderen van de rijrichtingen. De kruispunten zijn iets verhoogd en versmald, zodat het autoverkeer moet afremmen. Zo kunnen fietsers en voetgangers veiliger oversteken. In de Haydnlaan en de Beethovenlaan zijn extra ‘kiss-and-ride’-plekken gekomen.

Kaart Helpman Coendersborg - onlinev- mrt 2017
Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (maart 2017). Het overgrote deel van de wijk is 30-kilometerzone geworden.

Vragen of klachten?

Brieven

Een overzicht van de bewonersbrieven vindt u in de Bibliotheek.