canvas-20180621_JvK_Rene_Stephanie_03

Veiligheidskundigen René Elsing en Stephanie Kooijman: ‘Veiligheid creëren we samen’

John4 juli 2018


Veiligheid staat bij Aanpak Ring Zuid voorop. De aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg moet zo weinig mogelijk ongelukken veroorzaken, zowel bij de bouwers als de weggebruikers. Daar zetten René Elsing en Stephanie Kooijman zich elke dag voor in. René is veiligheidskundige bij projectorganisatie Aanpak Ring Zuid, Stephanie bij Combinatie Herepoort. Samen met de collega's zorgen ze voor veiligheid op én rond de bouwplaats.

Een omleidingsroute waardoor je flink moet omfietsen of tientallen vrachtwagens met zand die op zaterdag door je straat denderen: de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg kan wat ongemak veroorzaken. “Toch kiezen we bewust voor die lange route en sturen we vrachtwagens bewust over die ene weg, als dat de veiligste optie is.” René Elsing knikt als zijn vakgenoot Stephanie Kooijman vertelt. De twee veiligheidskundigen doen hun best er voor te zorgen dat er bij de bouw van de ringweg zo weinig mogelijk ongelukken gebeuren.

Ontwerp toetsen

“Veiligheid begint bij een goed ontwerp”, weet René. Hij was al betrokken bij Aanpak Ring Zuid ‘toen de nieuwe weg alleen nog maar op papier bestond’. “Samen met mijn collega’s van Team Techniek heb ik de ontwerpen telkens getoetst op veiligheid: is deze bocht niet te scherp, heeft deze weg wel voldoende zichtlijnen, is het fietspad voldoende afgescheiden van de rijbaan?” Toen de bouw begon, werd ook Stephanie betrokken bij het project. “Want hoewel je in de ontwerpfase al veel zaken tackelt, kun je nooit alles voorzien. Daarom blijven we ook bij de uitvoering scherp op veiligheid.”

Risicosessies

René en Stephanie organiseren regelmatig risicosessies. Stephanie: “Tijdens zo’n sessie praten we over een specifiek verkeerskunstwerk, zoals een viaduct, of algemene verkeersrisico’s. We vragen medewerkers van bijvoorbeeld gemeenten, hulpdiensten of Groningen Bereikbaar welke risico’s zij zien. Omdat de aanwezigen zo’n situatie vanuit hun eigen optiek bekijken, ontdekken we risico’s waar we zelf niet aan hadden gedacht. Dat maakt die sessies waardevol.”

"Een groot deel van je veiligheid heb je zelf in de hand”

Stephanie Kooijman (veiligheidskundige Combinatie Herepoort)

Adviseren en inspecteren

Aan de hand van de uitkomsten van de risicosessies proberen de twee zo veel mogelijk risico’s te verkleinen. Bijvoorbeeld door de vrachtwagens die naar een bouwplaats moeten, een andere route te laten rijden. Of door een straat tóch helemaal af te sluiten voor alle verkeer. Daarnaast adviseren ze de uitvoerders over veiligheid en inspecteren ze bouwplaatsen om samen met de uitvoerder ervoor te zorgen dat overal veilig wordt gewerkt. En is dat niet het geval, dan bestaat de mogelijkheid dat het werk wordt stilgelegd.

Omleiding

Ondanks hun inspanningen kunnen Stephanie en René niet elk risico wegnemen. “Een groot deel van je veiligheid heb je zelf in de hand”, vertelt Stephanie. René vult aan: “Wij kunnen enorm ons best doen op een veilige omleiding voor fietsers, maar als iemand zijn fiets gewoon over zo'n rood-wit geleideblok heen tilt, ontstaat er toch een onveilige situatie. Als we allemaal aandacht hebben voor veiligheid – wij vanuit ons vak, jij als weggebruiker – dan maken we de aanleg van de nieuwe ringweg samen zo veilig mogelijk.”

Zie je een onveilige situatie op of rond één van onze bouwplaatsen? Of wil je graag eens meekijken met René en Stephanie? Laat het weten via info@aanpakringzuid.nl .


Lees ook: