canvas-onderzoek asfalt en fundering Laan van de Vrede en Papiermolenlaan

Zuidelijke ringweg wordt veiliger

Tessa Brink4 december 2014


De toekomstige zuidelijke ringweg is veiliger dan nu. Dat blijkt uit de onderzoeken die gedaan zijn voor het Milieueffectrapport. Dit komt vooral door de ongelijkvloerse knooppunten Julianaplein en Vrijheidsplein en het weghalen van de beweegbare Julianabrug. Ook hoeft het verkeer minder weefbewegingen te maken door een andere manier van aansluiten op de stedelijke wegen, wat ook bijdraagt aan een veiligere weg.

Om vast te stellen hoe veilig in 2030 de zuidelijke ringweg en de overige wegen in de stad (onderliggend wegennet) zijn, zijn twee analyses gedaan. De eerste is een ‘kwantitatieve analyse’, waarbij de kans op ernstige ongevallen wordt bepaald. Daarnaast was er behoefte aan meer en gedetailleerdere informatie. Daarom is ook een ‘kwalitatieve beoordeling’ gedaan door verkeersexperts. Beide analyses zijn twee keer uitgevoerd. Eerst in het Milieueffectrapport, dat gepubliceerd is bij het Ontwerp-Tracébesluit (augustus 2013). En daarna nogmaals in het Verschillenrapport Milieueffecten OTB-TB, waarin onderzoek is gedaan naar de effecten van de veranderingen tussen Ontwerp-Tracébesluit (augustus 2013) en Tracébesluit (september 2014).

Kwantitatieve analyse

De kwantitatieve analyse is gebaseerd op computerberekeningen, uitgaande van onder andere de hoeveelheid verkeer en de capaciteit van de weg. De methodiek wordt gebruikt om een globaal beeld te krijgen van het effect van het project op de verkeersveiligheid. Deze kwantitatieve analyse beperkt zich tot de hoofdlijnen.

Bij het Ontwerp-Tracébesluit was de score licht positief. Later bleek echter dat aanpassingen aan de noordelijke en oostelijke ringwegen ten onrechte als een effect van Aanpak Ring Zuid waren beschouwd. Hierdoor en omdat volgens de meest recente verkeersmodellen het verkeer op de zuidelijke ringweg verder toeneemt, is de uiteindelijke score ‘neutraal’ (geen effect). Oftewel: de kans op ernstige ongevallen blijft volgens de kwantitatieve analyse ongeveer gelijk. Het wegontwerp is weliswaar veiliger, maar er gaat meer verkeer gebruik maken van de zuidelijke ringweg. En meer verkeer verhoogt in deze analyse de kans op ongevallen.

Kwalitatieve beoordeling

De kwalitatieve beoordeling wordt uitgevoerd door verkeerveiligheidsexperts. Deze experts hebben het ontwerp uitgebreid onder de loep genomen. Ze hebben onder andere nauwkeurig gekeken naar de rijstrookindeling, de lengte van de weefvakken, de inrichting van de knooppunten en de kruisingen.

De eerste beoordeling, van het Ontwerp-Tracébesluit, leverde een lijst op met aanvullende maatregelen die werden geadviseerd om de verkeersveiligheid op specifieke plekken verder te verbeteren. In het afgelopen jaar zijn vrijwel al deze aandachtspunten in het ontwerp verwerkt. Een voorbeeld hiervan zijn de digitale informatiepanelen die over het gehele tracé worden geplaatst voor het automatisch begeleiden van snelheidsveranderingen. Ook is bijvoorbeeld de kruising van de nieuwe verbindingsweg met de Brailleweg aangepast. En de rijstrookindeling tussen het Vrijheidsplein en het Julianplein is veranderd, zodat het verkeer minder vaak van rijstrook hoeft te wisselen. De tweede kwalitatieve beoordeling, van het Tracébesluit, resulteerde dan ook in een positieve score.

Conclusie

De gecombineerde conclusie van de kwantitatieve analyse en de kwalitatieve beoordeling is dat de toekomstige zuidelijke ringweg, ondanks een toename van verkeer, veiliger is dan nu.

Maatregelen

Onder andere deze maatregelen dragen bij aan een veiliger zuidelijke ringweg:
• Ongelijkvloerse kruispunten Julianaplein en Vrijheidsplein.
• Het weghalen van de beweegbare Julianabrug. Deze zorgt soms voor onverwachte files.
• Andere manieren van aansluiten op de stedelijke wegen, waardoor het verkeer minder hoeft te weven.
• Een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dankzij detectielussen en een camerasysteem kan de verkeerscentrale in Wolfheze de situatie op de weg volgen en zo nodig snel ingrijpen, bijvoorbeeld bij een ongeval.
• Inrichting van de weg als 80 km/uur-weg. Door de beperkte breedte van de rijstroken (3,10 meter) en de inrichting van de bermen, ervaart de automobilist de snelheid van 80 km/uur als passend.
• Geleidelijke afbouw van de snelheid op de A7 en de A28 van 130 km/uur tot 80 km/uur.
• Vluchtzones en pechhavens voor auto’s met pech.
• Calamiteitentoerit voor hulpdiensten vanaf de Europaweg naar de zuidbaan van de zuidelijke ringweg, ter hoogte van het Europaplein.

Zie ook het artikel op deze website over de hoofdlijnen van het wegontwerp.

Verdiepte ligging

Voor het weggedeelte dat verdiept wordt aangelegd, is in nauwe afstemming met de brandweer, de politie en de ambulancezorg, een veiligheidsplan gemaakt met specifieke maatregelen. Hierover is meer te lezen in het artikel op deze website over veiligheid in de verdiepte ligging.

Op deze website was een deel van de pagina’s onder het kopje ‘Effecten’ nog niet geactualiseerd. Daarom stonden daar tot vandaag (4 december 2014) nog de conclusies op basis van het Ontwerp-Tracébesluit. Deze teksten zijn inmiddels aangepast op basis van het Verschillenrapport Milieueffecten OTB-TB. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor is ontstaan.


Lees ook: