canvas-JvK_20131114_Johan_Jan_4

Twee Stadjers zetten zich in voor openhouden Oude Winschoterdiep

Sanne Heesterbeek4 december 2013Zuiderplantsoen


Twee Stadjers komen met een opmerkelijk initiatief ter verbetering van de plannen voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. Zij stellen voor om een van de 'groene deksels' - niet die bij het Sterrebos maar ter hoogte van het Oude Winschoterdiep - níet aan te leggen. In plaats daarvan zou er water moeten blijven, waardoor op deze plaats de ruim 400-jarige historische vaarverbinding behouden blijft.

De plannen in het kader van Aanpak Ring Zuid zoals ze nu voorliggen, zullen er toe leiden dat het Oude Winschoterdiep wordt afgedamd. Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse vragen zich af of de projectgroep, het Rijk, de provincie, de gemeente en de politiek zich wel realiseren hoe belangrijk het kanaal voor Groningen is.

Initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN

Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse zijn een initiatiefgroep begonnen voor het openhouden en het weer bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep. De oud-schippers weten waar ze het over hebben. Janse zet zich al jaren zelfstandig in voor het internationaal en nationaal herontwikkelen van vaarwegen en van kanalen, en is ambassadeur van het Apeldoornskanaal van Willem I. In Groningen werd de 24e Internationale Conferentie over kanalen gebouden in 2011. De Verklaring van Groningen is naast internationaal vooral ook in Stad zelf van belang. Anneveldt woont zelf op het water en is in het bezit van een elektrische sloep.

Afsluiting Oude Winschoterdiep

De betonnen platen op het Oude Winschoterdiep belemmeren de (recreatie)vaart momenteel. Volgens het plan van Aanpak Ring Zuid wordt het kanaal volledig afgesloten door een groen deksel en daaronder de open tunnelbak. Als dit doorgaat, is het Oude Winschoterdiep helemaal niet meer bevaarbaar en komt het water stil te staan. Het water aan beide kanten wordt een ’mallegat’, vrezen Anneveldt en Janse.

Historische waarde

Anneveldt en Janse vinden dit een “onzalig plan”. Anneveldt: “Het Oude Winschoterdiep heeft om te beginnen een historie van 400 jaar. Elke turf kwam via dat kanaal Groningen binnen. Er werd één tol per turf geheven. Dat heeft de stad Groningen rijk gemaakt. Naast de historie is de functie heel belangrijk. Door het af te sluiten, wordt het een dood stuk, waar geen ontwikkeling meer mogelijk is. Het zal de waterhuishouding van Groningen verslechteren en recreatieve scheepvaart is niet meer mogelijk.”

Economische voordelen

“Het verkeer op het land is goed doordacht door de projectgroep,” vult Janse aan. “Maar ze zijn de mogelijkheden en ruimere functies van het water en de waterwegen vergeten. De nieuwe ring geeft juist ruimte om het kanaal weer in functie te herstellen. Wat dit betreft, zou Groningen zich kunnen spiegelen aan Friesland, zij hebben dertien aquaducten. Een aquaduct zou Groningen een economische boost kunnen geven! Het Rijk wil beroeps- en recreatievaart graag scheiden, dit is een kans. De kleine recreatieve (Duitse en uit het gehele land) schepen kunnen via het nieuwe Koning Willem Alexanderkanaal (Drenthe) het Oude Winschoterdiep bij de Oosterhaven Groningen binnenkomen. Mensen kunnen dan ook met een bootje naar het voetbalstadion, naar het zwembad en naar het Zuiderplantsoen. Verder kunnen er terrasjes worden aangelegd. Het zou een geweldige impuls kunnen zijn voor Zuid-Groningen! Het versterkt de Euroborg-ontwikkelingen als we het kanaal als economische as gaan zien en niet als 'dood end' (mallegat)."

Anneveldt en Janse proberen het aquaduct met hun groeiende achterban gerealiseerd te krijgen. Zo een kans is er niet meer. Zo hebben Rondvaartbedrijf Kool en het Scheepvaartmuseum al steun toegezegd. Zij zouden graag zien dat hun voorstel wordt onderzocht en dat er beter wordt nagedacht over de functies die het kanaal en de vaar- en waterwegen voor de stad Groningen hebben. “Het zou een poort naar de stad kunnen zijn,” zegt Anneveldt, “een innovatieve kroon op het werk!”

,37986852941cd51106d6bc877776b83b7ef1f47b_f1334
Tekening door Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse

Reactie projectorganisatie

Om te voorkomen dat het door Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse genoemde ‘mallegat’ ontstaat, wordt een sifon (ondergrondse buis) aangelegd die beide zijden van het Oude Winschoterdiep verbindt. De sifon zorgt voor voldoende doorstroming en voor een goede waterkwaliteit. Zie ook het artikel ‘Zorgen over grondwater in Sterrebos'.


Lees ook: