canvas-JvK_20131106_RuurdDeBoer_4

Stedenbouwkundig prachtig, maar een paar serieuze aandachtspunten

Sanne Heesterbeek11 december 2013Zuiderplantsoen


Het pareltje van het plan. Zo wordt het door Aanpak Ring Zuid geplande Zuiderplantsoen door de media genoemd. Doordat de zuidelijke ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdiept wordt aangelegd, wordt dit mogelijk. En dat gebeurt allemaal vlak naast de wijk de Oosterpoort. Wat vinden de bewoners van deze wijk hiervan? Ruurd de Boer, voorzitter van het buurtoverleg, vertelt het ons.

Ruurd de Boer komt uit Sneek en begon ooit zijn leven als Groningse student op kamers in de Oosterpoort. Acht jaar geleden keerde hij terug naar deze wijk, maar woont nu heel wat ruimer dan toen. Omdat hij de buurt goed kent, is hij sinds anderhalf jaar voorzitter van het Buurtoverleg Oosterpoort.

Interessant

“Het project gaat de Oosterpoort aan, omdat de ringweg er nu dwars doorheen loopt”, zegt Ruurd. “Daarnaast vind ik het een interessant project. Ik denk graag mee over de invulling van het gebied tussen de Oosterpoort en De Linie. Namens de buurt hebben wij een uitgebreide zienswijze ingediend.”

Groen

Ruurd vertelt dat de meeste bewoners van de Oosterpoort blij zijn met de plannen van Aanpak Ring Zuid. “De ringweg is nu echt een barrière in de wijk en loopt bijna bij mensen door de slaapkamer. We zijn heel blij dat het gebied wordt opgeknapt. Dat lelijke obstakel wordt weggehaald en we krijgen er een groen park voor terug, het Zuiderplantsoen. De Oosterpoort bevat nu bijna geen groen. We willen er ook echt een ontmoetingsplek van maken. Ik vind het stedenbouwkundig een prachtige oplossing. Er is sprake van kwaliteitsverbetering van de stad.”

Zienswijze

Naast de positieve gevolgen voor de wijk hebben de bewoners via de zienswijze nog wel een aantal punten aangekaart die de aandacht verdienen: “Een van de aandachtspunten is het verdwijnen van de spoorwegovergang. Wij stellen voor dat er op die plek een tunnel komt voor fietsers en voetgangers zodat zij niet hoeven om te lopen of om te fietsen. Verder wordt het water van het Oude Winschoterdiep afgesloten. Wij zijn bang dat dit vervuild zal raken doordat het water stil komt te staan. Wij zouden hier graag een oplossing voor zien.”

Europaweg

“Een ander punt is het verdwijnen van de afritten van de ringweg waarover we nu zo onze wijk inrijden’’, vervolgt Ruurd. ‘’Dan zullen we via de Europaweg moeten rijden. In de plannen komt er alleen een afrit naar het westen en niet naar het oosten. Wij zouden hier graag een hele in plaats van een halve aansluiting zien. Ook zijn er zorgen over de Griffeweg. Dat is nu al een vrij druk punt en wij vrezen dat dit nog drukker wordt. Wij hopen dat hier passende maatregelen voor worden getroffen.”

Luchtkwaliteit

Als laatste vraagt Ruurd nog aandacht voor het geluid en de luchtkwaliteit. “Er komen gaten in de deksels. Wij hopen dat er serieus wordt nagedacht over de hoeveelheid fijn stof die daar doorheen komt. Maar onze insteek is dat we heel blij zijn dat het gebied wordt opgeknapt!”


Lees ook: