20211221_JvK_Julianaplein Groningen_Johan+Jos_004

‘Spoed krijgt bij een stremming altijd voorrang’

VONC21 januari 2022Julianaplein


Een wegafsluiting of omleiding mag geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van bewoners wanneer ze de politie, ambulance of brandweer nodig hebben. Vandaar dat Johan Postma, projectleider bereikbaarheid bij Aanpak Ring Zuid, en Jos Veneberg, projectleider verkeer bij Combinatie Herepoort, regelmatig aan tafel zitten met de hulpdiensten. "Spoed krijgt bij een stremming altijd voorrang."

Je moet er als bewoner toch niet aan denken dat de ambulance, politie of brandweer te laat komt omdat er aan de weg wordt gewerkt. "Gelukkig is dat ook niet het geval", stelt Johan gerust. "We houden de hulpdiensten exact op de hoogte van stremmingen en omleidingen. Al deze gegevens zetten ze in hun GIS-systeem. Dat is het navigatiesysteem van de politie, brandweer en ambulancezorg. Zo weet de chauffeur exact waar de stremmingen zijn, welke hinder ze kunnen verwachten en wat de snelste route is."

‘We houden de hulpdiensten exact op de hoogte van stremmingen en omleidingen’

De boel uitsmeren

Regelmatig zitten Johan en Jos aan tafel met de hulpdiensten om te overleggen hoe ze de aanrijdtijd zo kort mogelijk kunnen houden tijdens de grote bouwprojecten van Aanpak Ring Zuid. "De politie, ambulance en de brandweer maken deel uit van ons verkeersteam", vertelt Jos. "Hun kennis komt goed van pas. Ons plan was in eerste instantie om het Julianaplein een aantal weken lang helemaal af te sluiten, zodat we het werk aan de weg zo snel mogelijk konden uitvoeren. Uit onderzoek en in afstemming met de hulpdiensten bleek dat we de aanrijdtijden in die situatie niet konden borgen. Mede daarom hebben we er uiteindelijk voor gekozen om het werk uit te voeren in dertien weken, zodat er altijd een aantal wegen open kunnen blijven. Daarmee zijn we er zeker van dat hulpdiensten op tijd op de plek van bestemming kunnen komen."

Aan de knoppen

Om de politie, brandweer en ambulance een handje te helpen, creëren Jos en Johan een aantal routes die alleen door hulpdiensten en het OV mogen worden gebruikt. "We sluiten de Helperzoomtunnel in één richting af, zodat deze tunnel altijd open is voor hulpdiensten", geeft Johan als voorbeeld. "En bij de Sontweg stellen we de verkeerslichten zo in dat de brandweer vanaf de kazerne zo goed mogelijk overal snel naartoe kan en er voldoende doorstroming is. Het zijn slimme manieren waarmee we aan de knoppen kunnen draaien achter de schermen."

Altijd stand-by

Ook de hulpdiensten zelf nemen het zekere voor het onzekere. "Ambulances hebben vaste standplaatsen", weet Jos. "Tijdens de stremming van het Julianaplein komt er een extra ambulancepost bij het Martini Ziekenhuis. Ook de brandweer zet extra materieel in vanaf Vinkhuizen. De politie onderzoekt of het mogelijk is om extra motoragenten in te zetten, zodat ze nog flexibeler zijn en op alle plekken kunnen komen. Zeker in een aantal weekendstremmingen, waarin het Julianaplein deels is afgesloten, is dat van grote toegevoegde waarde."

Altijd voorrang

Gelukkig is het tot nog toe niet voorgekomen dat een hulpdienst niet op tijd ter plaatse kon komen. "Dat willen we uiteraard zo houden", benadrukken Jos en Johan. "Samen zorgen we ervoor dat de politie, brandweer en ambulance altijd een betrouwbare route hebben om overal in de stad te komen. Daarbij krijgt spoed altijd voorrang."


Lees ook: