canvas-JvK_20140512_Karin_Geert_1

"Principieel tegen ombouw zuidelijke ringweg"

Sanne Heesterbeek23 mei 2014Julianaplein


De aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen zorgt ook voor ongerustheid onder inwoners van de stad. Karen Alons en Geert Hovingh vertegenwoordigen de belangen van inwoners van de Rivierenbuurt. Alons is voorzitter van de Buurtvereniging De Rivierenbuurt en Hovingh heeft als bestuurslid de zuidelijke ringweg in zijn portefeuille. Ze zijn ‘principieel’ tegen de plannen. Volgens hen verandert de zuidelijke ringweg straks in een snelweg, wijkt veel verkeer uit naar de wijken en zal er straks veel verkeer vlak voor de huizen van de Maaslaan langs gaan rijden. “We snappen de logica niet”, aldus Alons.

Karen Alons en Geert Hovingh verbazen zich vooral over wat voor belemmering de verbouwing teweeg zal brengen voor het stadsverkeer. “De hele toestand is goed voor het doorgaande verkeer, maar dat is twintig procent van het totaal.” Ze hebben veelvuldig met Groningse politieke partijen gesproken. “Zonder veel resultaat”, vertelt Hovingh. “Wij willen graag overtuigd worden van hun gelijk, maar die gesprekken hebben op geen enkel moment een inhoudelijke laag gekregen.” Alleen de Partij van de Dieren staat achter de Rivierenbuurt.

Circuleren

De huidige zuidelijke ringweg is in de jaren zestig en zeventig aangelegd. Volgens Karen Alons was destijds het doel om de verkeersdrukte uit de Groningse wijken te halen. “Maar door de nieuwe plannen brengen ze de auto’s weer van die ring naar de wijken toe. We snappen de logica niet.” Het plan is om een aantal op- en afritten naar de buurten weg te halen, zo stellen Alons en Hovingh. “Zo kunnen we vanuit de wijken minder goed gebruik maken van de ring en blijft het verkeer meer circuleren in Groningen”, zegt Hovingh. Hij waarschuwt voor een nieuwe ringweg binnenin de stad.

Hovingh vergelijkt de situatie met Zwolle en Assen, waar snelwegen vlak langs de steden lopen met drie op- en afritten. “Ook Groningen krijgt er drie. Maar het verschil is dat Zwolle en Assen beide naast een snelweg, ook kunnen beschikken over een ringweg. Bij Groningen verandert de ringweg in een snelweg.”

Aan marges rammelen

Alons en Hovingh zouden graag een op- en afrit zien bij de Hereweg. In de huidige plannen verdwijnt deze en wordt een nieuwe weg gebouwd die vanaf het Julianaplein door de Rivierenbuurt naar de Hereweg zal lopen. Alons en Hovingh noemen die de “Maasbaan.” “Wij zijn tegen zo’n Maasbaan, want die komt tussen de snelweg en de Maaslaan te liggen, waardoor het verkeer straks pal langs de huizen rijdt”, zegt Hovingh. Hij noemt de kans op succes van de strijd voor de op- en afrit bij de Hereweg reëel. “We hebben principieel bezwaar tegen de ringweg, maar op een gegeven moment kan je alleen nog aan de marges rammelen.”

“Als we naar het gehele plaatje kijken, zeggen wij als buurt: laten we het hier maar ontzettend leuk en gezellig gaan maken, want we komen de wijk straks niet meer in en niet meer uit”, zegt Alons. “We zijn op onszelf aangewezen.”

Reactie projectorganisatie

De zuidelijke ringweg krijgt directe aansluitingen bij Corpus den Hoorn, het Julianaplein (naar binnenstad/stationsgebied en Groningen Zuid), Europaweg en Eemspoort/Driebond. Dat zijn er meer dan drie. Bestaande verbindingen met de westelijke, oostelijke en noordelijke wijken worden verbeterd. Dat komt doordat de stoplichten op de ringwegen verdwijnen bij het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Bij de Hereweg maken de huidige op- en afritten plaats voor de nieuwe verbindingsweg naast de Maaslaan.

De ligging en hoeveelheid verkeer op de verbindingsweg heeft tot veel discussie geleid. Er wordt dan ook alles aangedaan deze weg zo goed mogelijk in te passen. De plannen worden hier tot op de dag van vandaag voor aangepast. De verbindingsweg komt bijvoorbeeld, als het aan de stuurgroep Aanpak Ring Zuid ligt, verder van de Rivierenbuurt te liggen dan oorspronkelijk voorgesteld. Dit in antwoord op inspraakreacties. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit naar verwachting in september of oktober over dit voorstel.

Tussen de verbindingsweg en de woningen van de Maaslaan en de Lekstraat komt een geluidsscherm om geluidoverlast te beperken. Dit geluidscherm wordt aan beide zijden bedekt met groene beplanting (ook in de winter bladhoudend). Achter dit geluidscherm is een apart inrichtingsplan voor de Maaslaan ontwikkeld. De Maaslaan wordt ingericht als woonstraat met voldoende parkeerplaatsen, een veilig verkeerssituatie (voetgangers, fiets en auto) en een groenstrook. Uiteraard doet dit niks af aan de ligging, het is en blijft een plek die dicht bij de zuidelijke ringweg ligt en waar blijvend aandacht aan de leefbaarheid moet worden besteed.

Volgens verkeersprognoses trekt de vernieuwde zuidelijke ringweg meer verkeer door de voorgenomen aanpassingen. Door de wijken gaat juist iets minder verkeer rijden. Maar verkeersstromen veranderen wel: in sommige straten wordt het rustiger, in andere drukker. Aan de zuidkant van de Rivierenbuurt komt meer verkeer, er doorheen minder. Ook aan de westkant, noordkant en oostkant van de Rivierenbuurt wordt het minder druk als gevolg van de ombouw van de ringweg.


Lees ook: