canvas-JvK_20131001_Maaslaan_3

'Maaslaan wordt Maasbaan'

Sanne Heesterbeek10 oktober 2013Julianaplein


De zuidelijke ringweg door Groningen gaat op de schop. De aanpak van deze weg kent niet alleen voorstanders, maar er zijn ook mensen die zich ongerust maken. Zij vrezen dat de aanpak voor de zuidelijke ringweg zelf misschien wel goed is, maar dat buurtbewoners in de directe omgeving daar straks last van zullen hebben. Een van de bewoners die zich zorgen maakt is mevrouw D. Zandvoort, woonachtig aan de Maaslaan.

Naast de Maaslaan komt volgens de plannen namelijk een weg die de Hereweg en de Brailleweg met elkaar zal verbinden. Een groenstrook en een geluidsscherm zullen de Maaslaan en de verbindingsweg van elkaar scheiden. Maar wat vinden de bewoners van de Maaslaan van deze veranderingen?

Prettige buurt

Mevrouw Zandvoort, 75 jaar, is geboren en getogen in Groningen. Ze woont nu 36 jaar aan de Maaslaan op vier hoog. ‘Het is een hele prettige buurt met fijne buurtbewoners. We kunnen goed met elkaar opschieten en we hebben een goede buurtvereniging. Onlangs zijn we begonnen met een werkgroep om activiteiten te organiseren en elkaar beter te leren kennen. Zo hebben we samen met een Chinese seniorenvereniging een open terras georganiseerd met allemaal hapjes en drankjes.’

Zorgen en vragen

De plannen voor de nieuwe verbindingsweg riepen een hoop zorgen en vragen op bij de bewoners van de Maaslaan. Mevrouw Zandvoort heeft samen met haar onderbuurvrouw, namens de buurt, de politieke partijen in Groningen aangeschreven. Zo vragen zij zich af of de bewoners worden gecompenseerd tijdens de wegwerkzaamheden. Brengen de werkzaamheden niet een hoop geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof met zich mee?

Daarnaast hebben zij vragen over de geluidswal. Zullen de bewoners die op vier hoog wonen niet over deze wal heen kijken en toch last hebben van het uitzicht en geluid van voorbijrijdende auto’s?

'Maasbaan'

Mevrouw Zandvoort voelt zich niet gehoord: ‘We hebben geen concrete antwoorden teruggekregen. Sinds het begin van de plannen lijkt het alsof ze al vast staan. De projectgroep heeft ons wat documenten toegestuurd maar we worden niet voorgelicht in gewone mensentaal. Ze horen ons wel maar ze luisteren niet. Met die nieuwe weg zal er veel vrachtverkeer langs razen en extra schooljeugd door de wijk komen. Dit zal de sfeer niet ten goede komen. Wij hebben de Maaslaan in de nieuwe situatie tot 'Maasbaan' omgedoopt.’

Op-en afrit Hereweg

In het alternatieve plan van Arthur Kamminga om een op- en afrit te maken aan de westkant van de Hereweg te maken zou de nieuwe verbindingsweg langs de Maaslaan overbodig kunnen worden. ‘Dit zou subliem zijn’ vindt mevrouw Zandvoort, ‘en een hele opluchting voor de bewoners aan de Maaslaan!’

Reactie projectorganisatie:

We vinden het heel vervelend dat mevrouw Zandvoort ontevreden is over de communicatie met de bewoners. We hebben ons best gedaan bewoners te informeren via gesprekken, informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en kranten.

Verder was de projectorganisatie aanwezig bij de bewonersbijeenkomst die de raadsfractie van het CDA op 2 juli 2013 heeft georganiseerd voor de bewoners van de Maaslaan. Een projectmedewerker heeft toen een toelichting gegeven op de plannen. Zowel bij het CDA als bij de bewoners leefde na afloop van deze bijeenkomst nog veel vragen. Om hierop antwoord te geven, heeft de projectorganisatie een flyer gemaakt. Het CDA heeft de flyer onder de bewoners van de Maaslaan verspreid.

Ook bij de verdere uitwerking van het plan gaat de projectorganisatie met de bewoners in gesprek. Ze zullen worden geraadpleegd bij de plannen voor de inrichting van de straat en de uitvoering van het geluidscherm. We zullen alle bewoners hiervoor uitnodigen. Wanneer is nog niet bekend, maar dat wordt vermoedelijk einde 2013 of begin 2014. We zullen ook Patrimonium hier nauw bij betrekken, de eigenaar van de woningen aan de Maaslaan.

In het artikel ‘Uitzicht vanaf een balkon aan de Maaslaan', ziet en leest u meer over het toekomstige uitzicht vanuit de woningen aan de Maaslaan


Lees ook: