canvas-JvK_20131017_DirkSlotboom_3

‘Maak van Goeman Borgesiuslaan 30 km/uur-zone’

Sanne Heesterbeek29 oktober 2013Helpman/Coendersborg


​Niet iedereen is gelukkig met de plannen van Aanpak Ring Zuid. Onder de mensen die niet tevreden zijn over de plannen, of althans een deel daarvan, zijn ook bewoners die nadenken over mogelijke alternatieven. Een van hen is Dirk Slotboom, die onder meer pleit voor het instellen van een 30 km/uur-zone aan de Goeman Borgesiuslaan. Maar hij heeft er niet veel vertrouwen meer in dat zijn wens nog in vervulling gaat. Hij vindt ook dat de plannenmakers zich meer zouden moeten inleven in de argumenten van kritische buurbewoners. Want als mensen het gevoel krijgen serieus te worden genomen, dan vergroot dat volgens hem uiteindelijk het draagvlak.

Zorgen

Dirk Slotboom kon ons wat meer vertellen over de heersende zorgen in de wijk Helpman. Veel bewoners van Helpman maken zich volgens hem zorgen over het extra verkeer dat door het dichtbevolkte zuidelijke deel van de wijk zou kunnen komen, omdat in de plannen routes aan de noordkant van de wijk verdwijnen.

Slotboom (42) komt uit Amsterdam en woont nu ongeveer tien jaar in Groningen, waarvan twee jaar in een zijstraat van de Goeman Borgesiuslaan. Slotboom werkt als hoogleraar biochemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het bevalt hem uitstekend in Helpman. ‘’Nog wel’’, zegt hij erbij.

Star

Slotboom vertelt dat hij oorspronkelijk helemaal niet betrokken was bij de aanpak van de ring. ‘’Een neef van mij en zijn vriendin zitten in de gemeenteraad van Groningen. Op die manier hoorde ik van de plannen. Toen ik er wat meer over las, begon ik me een beetje zorgen te maken. Ik word niet echt gerustgesteld door de manier waarop dit soort grote projecten gerund wordt. Er wordt in de politiek nogal star en dogmatisch gehandeld. Daar kun je als buurtbewoner weinig aan doen.’’

Sterrebos

Als wetenschapper heeft Slotboom niet het idee dat alle opties goed zijn overwogen en berekend. ‘’Het zou heel veel schelen als er aan de oostkant van de Verlengde Hereweg nog een op- en een afrit komen. Maar dit wil de politiek niet omdat dit ten koste zou gaan van het herstel van een klein stukje Sterrebos. Het Sterrebos is een prestigeobject geworden. Verder zou het bijvoorbeeld ook schelen als de Goeman Borgesiuslaan een 30 km/uur-zone wordt. Dit wordt niet gedaan, maar zonder duidelijke reden. Zelfs op heel kleine schaal, als je vraagt om stil asfalt op de Goeman Borgesiuslaan, krijg je geen toezegging.’’

Zesjescultuur

Volgens Slotboom leiden bijeenkomsten met 400 man niet echt tot een zinvolle discussie. ‘’Op de bijeenkomsten worden gladde presentaties gegeven. Kritiek wordt met mooie plaatjes weerlegd. De projectorganisatie is heel goed in pr. Communicatieadviseurs bedenken een paar mooie zinnen, en die hoor je overal terug. Een van die zinnen is: er komt niet meer verkeer in de wijken, maar de verkeersstromen worden anders. Politici vinden dit een mooie, positieve uitspraak, maar ik vind ‘m juist heel negatief: het duidt op een zesjescultuur. Je moet juist voor minder verkeer gaan. Dan krijg je de acht of een negen die de stad verdient.”

Gesprek

Samen met een andere bewoner van Helpman is Slotboom nog eens apart met de projectgroep gaan praten. Het waren vriendelijke en prettige gesprekken, maar hij heeft niet het idee dat er grote aanpassingen gedaan zullen worden aan het plan. ‘’Ik mis wat inlevingsvermogen om het draagvlak te vergroten. Ook al moet je maatregelen nemen die overdreven lijken, je stelt een grote groep bewoners gerust.’’


Lees ook: