canvas-Intrillen eerste damwand _ Foto ID_-2013234

Duurt Cazemier (Combinatie Herepoort): ‘Trillingen? We houden de vinger aan de pols’Het intrillen van de damwandplanken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging veroorzaakt behalve veel geluid ook trillingen in de omgeving. De aannemer heeft van tevoren berekend dat de kans op schade aan woningen nihil is. “Toch houden we de vinger aan de pols”, vertelt Duurt Cazemier van Combinatie Herepoort.

Bij het intrillen van de damwandplanken mag de aannemer geen schade veroorzaken aan objecten van derden. Cazemier: “Daarom plaatsen we tijdens de werkzaamheden verschillende meters om in de gaten te houden hoe sterk de trillingen zijn. Zo hebben we vroegtijdig inzicht in de werkelijke effecten en kunnen we de risico’s verkleinen.”

Trillende ruiten

Cazemier benadrukt dat trillingen niet per se schadelijk zijn. “Het intrillen van damwandplanken kan tot redelijk ver in de omtrek worden gevoeld. Ruiten kunnen trillen, kopjes kunnen in de kast staan te rinkelen, dat is allemaal mogelijk. Maar zo lang de trillingen minder sterk zijn dan de maximaal toegestane trillingen, veroorzaken we naar verwachting geen schade aan de panden.”

Risico’s

Voordat de werkzaamheden zijn gestart, heeft de aannemer de risico’s al in kaart gebracht. Cazemier: “Van tevoren kunnen we vrij precies berekenen wat de effecten van het intrillen zullen zijn op de bodem. We passen hierbij landelijke modellen toe en vullen de uitkomsten aan met onze lokale kennis. Die lokale kennis is een groot voordeel van Combinatie Herepoort. Onze organisatie bestaat uit vier noordelijke en twee Duitse bedrijven. We hebben veel ervaring in het noorden en we hebben al veel gemeten in de omgeving. In 2017 hebben we proeven gedaan met het intrillen van damwandplanken bij de H.L. Wichersstraat. Door dit alles weten we vrij goed wat ons hier te wachten staat.”

Monitoringsplan

Voor de werkzaamheden van start gingen, heeft de aannemer een monitoringsplan opgesteld, legt Cazemier uit. “Daarin staat hoe we de trillingen gaan meten en de risico’s beheersen. We beschrijven welke meetmethode we toepassen, hoe vaak we gaan meten en wat we doen als de gemeten waardes hoger zijn dan verwacht. Want er zijn altijd onvoorziene situaties mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een oude muur in een ondergrond zitten, waardoor extra trillingen ontstaan. Het is ondoenlijk om al dit soort situaties uit te sluiten. Maar doordat we monitoren, kunnen we het direct zien als er andere effecten zijn dan we hadden verwacht.”

Ingrijpen

Als uit de monitoring blijkt dat de trillingen sterker zijn dan verwacht, kan de aannemer ingrijpen. Cazemier: “We hebben uitgerekend wat de ‘grenswaarde’ is. Zolang de trillingen onder deze grenswaarde blijven, is de kans op schade aan bebouwing in de omgeving minder dan 1 procent. Als er trillingen zijn die de grenswaarde benaderen, gaan we met vakspecialisten overleggen over wat er aan de hand is. We kunnen dan bijvoorbeeld beslissen de uitvoeringsmethode aan te passen of om nog vaker te gaan meten.”

Zettingen

Behalve trillingen worden bij het intrillen van de damwanden ook zettingen (verzakkingen) gemeten. “Daarvoor hebben we meetpunten aangebracht op panden, viaducten en riolering in de omgeving. Voordat de werkzaamheden van start zijn gegaan, zijn deze ingemeten. Dat noemen we de nulmeting. In het monitoringsplan staat wanneer we de meting herhalen.”

Schade

Mocht er toch schade ontstaan, dan probeert de aannemer zich soepel op te stellen. “We kennen allemaal de verhalen over het vergoeden van de schade door aardbevingen. Dat soort toestanden willen we hier niet. Daarom hebben we bij zo’n 850 woningen in de directe omgeving een ‘bouwkundige vooropname’ van de woning gedaan. Dat is een inspectie van de bouwkundige staat van de woning. De bouwkundige opname laten we doen door een onafhankelijk bureau. Dit wordt vastgelegd in een rapport, dat bij de notaris wordt bewaard. Als de bewoner vermoedt dat er schade aan de woning is, komt onze expert langs. Verwacht hij of zij dat de schade lager is dan 10.000 euro, dan kan dat op onze kosten wordt hersteld. Alleen bij schades hoger dan 10.000 euro en bij woningen waarin geen vooropname is gedaan, schakelen we onze verzekeraar in. De schade wordt dan binnen twee weken opnieuw beoordeeld door een schade-expert.”

Mobiele trillingsmeter

Wie zich zorgen maakt over de trillingen kan bij het Loket Damwand deze zorgen uiten. Vanuit dit loket kan worden besloten om tijdelijk een extra trillingsmeter ter plaatse aan te brengen. “We komen dan met een mobiele trillingsmeter langs om te meten of de trillingen binnen de grenzen blijven."


Lees ook: