canvas-JvK_20140620_HenkBeukeers_1

“Als je dicht bij de ringweg woont, kun je werkzaamheden verwachten”

Sanne Heesterbeek30 juni 2014Julianaplein


Henk Beukers woont al jaren aan het Hoornsediep. Dat er veel in zijn buurt gaat veranderen, vindt de Stadjer niet erg. “Je woont bij de ringweg. Dan kun je verwachten dat de boel ooit op de schop gaat”, zegt hij.

Beukers besloot naar de informatieavond van Aanpak Ring Zuid in MartiniPlaza te komen toen hij een folder van de buurtvereniging in de bus kreeg. “Ik zag een afbeelding met de nieuwe situatie waarin er een afslag vlakbij ons huis zou komen. Daar wilde ik meer van weten”, zegt hij, terwijl hij een slok van zijn koffie neemt. Over de opzet van de markt is hij wel te spreken. “Het is erg duidelijk, met een film, informatieborden en een maquette. Maar ook de adviseurs die hier rondlopen, kunnen je direct te woord staan. Dat waardeer ik wel.”

Eenrichtingsweg

Beukers woont vlak tegenover het Emmaviaduct, waar de ring nu als een eenrichtingsweg vanuit de stad fungeert. “Het is een stuk minder druk geworden omdat het verkeer vanuit Duitsland en Drachten niet direct meer de stad in kan via het Emmaviaduct. Maar straks verdwijnt de afslag Oosterpoort. Het verkeer dat straks de stad in wil, gaat gebruik maken van onze afslag. In de plannen staat dat het bij ons dan minder druk zal worden. Maar dat kan toch helemaal niet als er een afslag verdwijnt?”

Westerhaven

Beukers denkt dat bezoekers van de binnenstad vooral naar de Westerhaven zullen rijden. “Dat is namelijk veel gemakkelijker. Ben je wel eens op zaterdag door de Haddingestraat naar de parkeergarage gereden? Dat is niet te doen.” Het meest stoort Beukers zich eraan dat de plannen steeds veranderen. “Je krijgt een opzet te zien en die veranderen ze dan. Ik heb erg het gevoel dat mensen zoals ik niet worden gehoord en dat het vooral een project is van raadsleden die graag hun stempel op een groot project willen drukken.”

Bewoners

Aan de andere kant denkt Beukers dat de wijzigingen tot stand komen onder druk van kleine groepen bewoners. “Je hebt dan inspraakavonden waar bepaalde bewoners zich gaan roeren. Die krijgen dan veel invloed op het ontwerp. Ik vind dat een beetje raar. Als je dicht bij de ringweg gaat wonen, kun je werkzaamheden verwachten.”

Luchtkwaliteit

Uiteindelijk zal de stad erop vooruit gaan, is de verwachting van Beukers. “Zoals het plan er nu ligt, worden stad en ommeland beter bereikbaar omdat het verkeer beter kan doorstromen. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit beter en daar ben ik persoonlijk erg blij mee.”

Reactie projectorganisatie

Door het ongelijkvloers maken van het Julianaplein en Vrijheidsplein stroomt de ringweg rond Groningen beter door. Verkeer dat in de binnenstad of de wijken rond de binnenstad moet zijn, blijft daardoor langer op de ringweg rijden. Dit zal goed merkbaar zijn op het Emmaviaduct. Het Emmaviaduct blijft desondanks de belangrijkste in- en uitvalsweg voor de zuidelijke binnenstad, het stationsgebied en de nabij gelegen wijken (Rivierenbuurt, Grunobuurt). Voor verkeer naar het westelijk deel van de binnenstad en de wijken daar omheen wordt de westelijke ringweg een sneller alternatief doordat de verkeerslichten bij het Julianaplein en bij de Leonard Springerlaan verdwijnen. Dit verkeer hoeft straks niet meer via het Emmaviaduct en de Eeldersingel.


Lees ook: