20230320 groen langs de ringweg

STRAKS: Bomen voor geluidsschermen maken ringweg groen én veiliger

John20 maart 2023


De zuidelijke ringweg van Groningen krijgt een groene aanblik. Waar bij de meeste wegen de bomen achter de geluidsschermen staan, komen ze hier er juist voor. De ongeveer 1.100 bomen langs de weg moeten helpen de snelheid van het verkeer te verlagen. Op verschillende plekken zijn de nieuwe bomen al langs de ringweg te zien.

De zuidelijke ringweg is een van de visitekaartjes van de stad Groningen. Daarom grijpen we de ombouw van de ringweg aan om de weg een prettige, groene uitstraling te geven. Vanaf sportpark Corpus den Hoorn tot Westerbroek krijgt de zuidelijke ringweg het karakter van een ‘Parkway’. In Amerika wordt deze term gebruikt voor een autoweg door een groene omgeving. In Groningen wordt er vooral mee bedoeld dat de weg, zowel voor de weggebruiker als de omwonenden, een groene aanblik heeft. Ook de A28 in de stad, vanaf Julianaplein tot Groningen-Zuid, krijgt deze inrichting. De 'Parkway'-inrichting is bijzonder voor Nederland, aldus Rijksadviseur infrastructuur en stad, ir. Rients Dijkstra.

Bomenrij

Bij de meeste wegen staan de bomen achter de geluidsschermen. Zo was de zuidelijke ringweg in Groningen in het verleden ook ingericht.

20230320 DSC01002 zuidbaan N7 in 2016 - foto Jeroen van Kooten
De ringweg in 2016 ter hoogte van openluchtzwembad De Papiermolen, met links de geluidsschermen en daarachter de bomen. Foto: Jeroen van Kooten.

Bij de nieuwe zuidelijke ringweg komen de bomen ook vóór de geluidsschermen te staan. Dat maakt de weg niet alleen groener, maar ook veiliger. Door de bomenrij lijkt de weg namelijk smaller, waardoor automobilisten sneller geneigd zijn hun snelheid te verlagen. Zo draagt de groene inrichting van de weg eraan bij dat de automobilisten de snelheid van 80 km/uur als passend ervaren.

20230320 dwarsdoorsnede parkway profiel

Deze twee dwarsdoorsnedes laten het verschil zien tussen een gebruikelijke weginrichting en de Parkway-inrichting. Links een gebruikelijke inrichting met alleen bomen op de helling van de weg, achter de geluidsschermen. Rechts de Parkway-inrichting met ook bomen vóór de geluidsschermen.

De bomen die langs de weg worden gebruikt, zijn iepen. Deze bomen zijn, als ze volgroeid zijn, smal en hoog. Langs de ringweg en de A28 komen in totaal zo'n 1.100 iepen langs de weg te staan. In de midden- en zijberm van de ringweg komen rozenstruiken. Ook de keermuren worden groen begroeid met klimplanten. De iepen worden speciaal voor de ringweg gekweekt in Dronten.

20230320 iepen in kwekerij Dronten - foto Aanpak Ring Zuid

De iepen die langs de zuidelijke ringweg komen te staan, hier nog in de kwekerij in Dronten (juni 2022). Foto: Aanpak Ring Zuid.

Klimplanten op de geluidsschermen

Tegen de geluidsschermen gaan verschillende soorten klimplanten groeien. Er zijn soorten die door de seizoenen heen groen blijven, maar ook soorten die bloeien en mee verkleuren. De ‘achterkanten’ van de geluidsschermen (aan de bewonerszijde) krijgen net zo veel aandacht als de voorkanten (de ringwegzijde). Op de viaducten komen doorzichtige schermen.

Bij de vormgeving en inpassing van de weg wordt rekening gehouden met de omwonenden. Ook vanuit de wijken gezien krijgt de weg een groene aanblik. Op de hellingen van de weg komt net als in het verleden groen. Verder krijgt de stad natuurlijk extra groen door de aanleg van het Zuiderplantsoen.


Lees ook: