canvas-Fietstunnel Papiermolen 1

Slimme vraag: waarom staat de Papiermolentunnel niet op de nieuwe tekeningen?

Sanne Heesterbeek1 december 2017Julianaplein


Bij de inloopbijeenkomsten van het uitgewerkt ontwerp, bij de maquette op de Promotiedagen voor het bedrijfsleven, in de mail én op de website. Op verschillende manieren en momenten kregen we de vraag voorgelegd: waarom staat de Papiermolentunnel niet op de nieuwe tekeningen? Er was toch beslist dat er een fietstunnel komt? Hoe zit dat?

In de officiële beslissing om de zuidelijke ringweg aan te pakken, het Tracébesluit van 2014, was een voetgangersbrug ingetekend als verbinding tussen de Rivierenbuurt en zwembad De Papiermolen. De bestaande fietstunnel in het verlengde van de Merwedestraat moest dicht. Omdat de ringweg op deze plek veel breder wordt, was het niet mogelijk hier een verkeersveilige en sociaal veilige fietstunnel te behouden. Tot onvrede van de omwonenden. Zij wilden hun fietstunnel niet kwijt, ook al omdat de fietsverbinding langs de Vondellaan verdwijnt.

Fietstunnel Papiermolenlaan - Merwedestraat
De bestaande fietstunnel, gezien vanaf de Papiermolenlaan.

Aannemer Combinatie Herepoort, die het plan uitwerkt, bedacht een slimme oplossing. Daarin wordt de ringweg verhoogd en de omliggende straten juist verlaagd. De gemeenteraad van Groningen is akkoord gegaan met dit plan en neemt de extra kosten voor haar rekening. Combinatie Herepoort werkt het ontwerp voor de fietstunnel nu verder uit. Daarna moet het Tracébesluit hierop worden aangepast. Hier hoort een inspraaktraject bij, waarbij iedereen zijn zienswijze op het plan kan geven. Dat gebeurt in 2018. Formeel gezien kunnen we de impressies van het ontwerp pas aanpassen als de procedure om het Tracébesluit te wijzigen, is afgerond. Als het zover is, gaat dit zo snel mogelijk gebeuren.


Lees ook: