20210824 header LR - Wegpompen water bij onderwater beton - Beeldnummer - 235 - foto Raymond Bos

Slimme vraag: is de bouwkuip voor de verdiepte ligging ook zonder ´stempels´ veilig?

John30 augustus 2021Zuiderplantsoen


Afgelopen week is het water uit de bouwkuip van de verdiepte ligging ter hoogte van de H.L. Wichersstraat gepompt. We krijgen vragen waarom niet overal ‘stempels’ zijn toegepast. Is de bouwkuip ook veilig zonder deze stempels? Het antwoord is ja. Door ankers en een betonnen stempelvloer te gebruiken, is de bouwkuip op deze plekken net zo stabiel als mét stempels.

Een bouwkuip is een tijdelijke constructie om veilig en beheerst te kunnen bouwen. In het project Aanpak Ring Zuid mag de opdrachtnemer (Combinatie Herepoort) volgens het contract zelf bepalen welke constructie ze gebruikt voor de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd. Uiteraard moet de constructie wel veilig zijn. Dat toetst de opdrachtgever (projectorganisatie Aanpak Ring Zuid).

Stabiele bouwkuip

Combinatie Herepoort heeft ervoor gekozen om de bouwkuip uit te voeren met stalen damwanden, ankers, stempels en betonnen stempelvloeren. De damwanden van de bouwkuip keren grond en grondwater. Ankers en stempels hebben dezelfde functie: ze houden de damwanden op hun plek. Ankers worden diagonaal in de grond aangebracht. Ze nemen de horizontale krachten op die op de damwand werken en voorkomen zo het vervormen van de damwand.

20200312 Damwand Ankers plaatsen _ Foto ID-3791014 - Foto Raymond Bos
Ankers worden door de damwand gestoken en diagonaal in de grond geplaatst. Foto: Raymond Bos.

Stempels zijn stalen buizen die in rijen naast elkaar in de bouwkuip worden aangebracht. Ook deze buizen nemen de horizontale krachten op tussen de beide damwanden.

2021024 index - LR - DUO ronde augustus - Beeldnummer - 235-18 - foto Raymond Bos
De bouwkuip bij de Kemkensberg. De stempels zijn de brede buizen die horizontaal tussen de damwanden zijn geplaatst. Foto: Raymond Bos.

De betonnen stempelvloeren ten slotte hebben dezelfde functie als de stalen stempels en dragen bovendien bij aan de stabiliteit van de gehele bouwkuip. Afhankelijk van de diepte van de bouwkuip worden meerdere (stempel)voorzieningen toegepast.

Verdiepte ligging bouwen

Combinatie Herepoort bouwt de verdiepte ligging op twee manieren. Het deel ten westen van het spoor wordt ´droog´ gebouwd, het deel aan de oostzijde ´nat'. Bij het droog bouwen past Combinatie Herepoort ankers, stempels en een betonnen stempelvloer toe, zoals te zien is op de foto hierboven bij de Kempkensberg.

Bij het natte bouwen (met onderwaterbeton) was het aanvankelijk de bedoeling ook overal stempels te gebruiken. Gaandeweg het proces heeft de opdrachtnemer om bouwlogistieke redenen op bepaalde plekken deze bouwwijze aangepast. Op die plekken zijn geen stempels gebruikt, maar ankers. Dat geeft dezelfde stabiliteit van de damwanden, maar biedt de bouwers meer bewegingsvrijheid. De opdrachtgever heeft deze aanpassing goedgekeurd, omdat de stabiliteit van de damwanden ook hierbij gegarandeerd is. Bij de waterkelder wordt nog wel gebruik gemaakt van stempels, aangezien de bouwkuip hier circa 5 meter dieper is. In deze waterkelder, die onder het wegdek ligt, wordt straks de neerslag opgevangen.

De bouwkuip voor de verdiepte ligging is dus veilig, ook al zijn niet overal stempels toegepast.

20210824 index LR - Wegpompen water bij onderwater beton - Beeldnummer - 235 - foto Raymond Bos
Doordat het waterpeil in de bouwkuip is gezakt, wordt zichtbaar dat op sommige plekken wel en op andere plekken geen stempels zijn toegepast. Foto: Raymond Bos (24 augustus 2021)..

Lees ook: