canvas-Bouwfotografe-BDHelperzoom2-22

Slimme vraag: wat moet er nog gebeuren aan de Helperzoomtunnel?Begin augustus is de Helperzoomtunnel ingeschoven onder het spoor. In het voorjaar van 2020 gaat de tunnel open voor het verkeer. ‘Waarom moet dat eigenlijk nog zo lang duren?’, kregen we als vraag. Het korte antwoord is dat er nog veel moet gebeuren. De komende maanden werken we verder aan het afbouwen van de Helperzoomtunnel en het aanleggen van de rijbaan en het vrijliggende fietspad in de tunnel.

Voor het inschuiven van de Helperzoomtunnel werd het treinverkeer acht dagen stilgelegd. In deze periode is dag en nacht gewerkt. We hebben het spoor gedemonteerd, de spoordijk ontgraven, de schuifbaan afgebouwd en de tunnelbak op zijn plek geschoven. Hierna is de schuifbaanconstructie verwijderd, het zand rond de tunnelbak aangevuld en het spoor weer opgebouwd, getest en in gebruik genomen. Het filmpje hieronder geeft in 2,5 minuut een impressie van de werkzaamheden.

Nadat de treinen weer zijn gaan rijden, hebben we de bouwterreinen en depots opgeruimd, is materieel en materiaal afgevoerd, zijn tijdelijke constructies verwijderd en is de ballast voor de rangeersporen aangebracht. Ook hebben we inmiddels de werkvloer van de voorbouwlocatie, waarop de ingeschoven tunnel gebouwd is, gesloopt.

impressie Helperzoomtunnel 2
Zo gaat de tunnel eruit zien. Impressie: Combinatie Herepoort.

Afbouwen tunnel

Het afbouwen van de Helperzoomtunnel is nog een flinke klus. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden. Omdat er vanwege de veiligheid voldoende werkruimte moet zijn, kunnen deze niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. We hebben de werkzaamheden hier voor het gemak geclusterd. Ze staan niet op volgorde.

Afwatering, riolering en bekabeling
Het gebied waar de Helperzoomtunnel ligt, is nog niet eerder bebouwd en heeft dus ook nog geen afwatering. Daarom zorgen we voor drainage, putten en een pompinstallatie. Zo kan het regenwater goed weglopen en blijft er straks geen water in de tunnel staan. Ook moet er nog een voorziening komen voor de verlichting, zowel in de tunnel als langs de toeritten. We graven mantelbuizen in waarin de bekabeling voor deze verlichting komt te liggen.

Betonnen elementen en hekwerk
Behalve de tunnelbak zijn er nog meer onderdelen van beton die gemaakt moeten worden. Zo bouwen we onder andere vleugelwanden (schuine wanden) op de kopse kanten van de tunnel en brengen we prefab betonnen keerwanden aan. Deze keerwanden vormen de scheiding tussen het fietspad en de rijbaan. Ook plaatsen we leuningen op de keerwanden. Op het spoordek, naast de spoorbaan en op het terrein wordt hekwerk aangebracht.

Uitstraling tunnel
De ingeschoven tunnelbak is van kaal beton. We willen natuurlijk dat de tunnel er mooi uitziet. De tunnel krijgt een stedelijk karakter. Op de nog te maken betonnen vleugelwanden brengen we steenstrips aan. Ook plaatsen we bouwkundige betonnen sierelementen en voorzetwanden.

Bestrating, asfalt en groen
Om de weg uiteindelijk ook te kunnen gebruiken, is bestrating en asfalt nodig. Eerst leggen we trottoirbanden aan. Daarna maken we de rijbaan met meerdere lagen asfalt en een deklaag. Het fietspad maken we ook van asfalt. Naast het fietspad brengen we tegelbestrating aan voor het voetpad.

Toeritten
De weg tussen de bestaande wegen (in dit geval de Helperzoom en de Duinkerkenstraat) en de tunnelbak noemen we een toerit. Voor de aan te leggen toeritten naar de Helperzoomtunnel leggen we eerst een puinlaag aan. Daar overheen komt het asfalt. Het afgegraven zand bij de toeritten vullen we aan. Langs de spoordijk en in de bermen planten we groen aan, tot waar de tunnel aansluit op de bestaande wegen.

plattegrond Helperzoomtunnel
De Helperzoomtunnel gaat Helpman verbinden met het Europapark.

Planning

We gaan ervan uit dat de Helperzoomtunnel in het voorjaar van 2020 opengaat voor verkeer. De tunnel wordt geschikt voor auto’s, fietsers, voetgangers, bussen en hulpdiensten zoals brandweer en ambulances. Vrachtverkeer mag er niet doorheen. De Helperzoomtunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Wanneer de Helperzoomtunnel open is, kan deze spoorwegovergang sluiten. Hier is nog geen datum voor bekend.


Lees ook: