Grote betonstorten verdiepte ligging in maart afgerond

Joshi25 januari 2023Zuiderplantsoen


De bouw van de verdiepte ligging, tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep, vordert gestaag. De afgelopen maanden hebben we diverse betonstorten uitgevoerd. Hier zijn we nog tot en met maart mee bezig. Daarna het is het meeste beton gestort en volgen andere werkzaamheden aan de verdiepte ligging.

Betonstorten december tot nu

In december en januari is op diverse plekken beton gestort in de ruim één kilometer lange verdiepte ligging. Bij de westelijke oprit zijn wanden gestort. Ten oosten van de Hereweg zijn voor de kerst de laatste dekken gestort, waardoor het deksel daar bijna klaar is. Bij het gebouw van DUO zijn ook wanden gestort, net zoals ten oosten van de H.L. Wichersstraat. Ten westen van het Oude Winschoterdiep is het laatste dek gestort, waardoor ook het deksel daar nagenoeg gereed is. Bij de oostelijke oprit zijn vloeren en wanden gestort.

De komende twee maanden zijn er in de verdiepte ligging nog betonstorten voor met name de wanden rondom de opritten en de openingen. Bij de oostelijke oprit worden nog enkele vloerdelen gestort. Deze werkzaamheden zijn in maart afgerond.

De delen van de vloer bij het Oude Winschoterdiep die nog gestort moeten worden. Deel 1 wordt gestort op vrijdag 27 januari. De andere delen in februari en maart.
De delen van de vloer bij het Oude Winschoterdiep die nog gestort moeten worden. Deel 1 wordt gestort op vrijdag 27 januari. De andere delen in februari en maart.

Vervolg werkzaamheden verdiepte ligging

Na de betonstorten in dit eerste kwartaal van 2023 bouwen we de verdiepte ligging verder af, bijvoorbeeld door het aanbrengen van de bekende rode steenstrips bij de opritten. Ook plaatsen we de geluidsabsorberende bekleding bij de openingen. Verder voeren we werkzaamheden uit voor de technische installaties, zoals verlichting en camerasystemen. De werkzaamheden in het beloopbaar kabelkanaal zitten ook in de laatste fase en worden begin maart afgerond.

In het voorjaar en de zomer gaan we de barriers plaatsen en asfalt storten. Deze werkzaamheden vinden met name plaats in de bouwkuip van de verdiepte ligging. Het gaat om relatief lichte activiteiten, waardoor de overlast beperkt zal zijn.

In 2024 zijn er nog enkele betonstorten nodig om de opritten aan te laten sluiten op de Europaweg en het Julianaplein.

Een impressie van de eindsituatie nabij het Oude Winschoterdiep.
Een impressie van de eindsituatie nabij het Oude Winschoterdiep.

Lees ook: