20220426 Update papermolentunnel - week 17 RDB Producties Beeldnummer 00716

Laatste weekend, Julianaplein in alle richtingen afgesloten– Voortgang Operatie Julianaplein #12Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze twaalfde aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 27 april tot en met 3 mei.

Werkzaamheden

Sinds maandag 28 maart is Operatie Julianaplein in fase 5. Deze fase duurt tot 6 mei. In deze fase slopen we de oude Papiermolentunnel, aan de oostzijde van het oude Julianaplein. De werkzaamheden liggen op schema.

Vorige week

Vorige week hebben we tijdelijke gewapende grond aangebracht om de Papiermolentunnel af te kunnen bouwen. Daarna hebben we alle grond rondom de uitgegraven tunnel teruggebracht. De weg over de (nu lagere) Papiermolentunnel hebben we op de juiste hoogte gebracht zodat we deze kunnen aansluiten op de overige wegen.

Deze week

Deze laatste week gebruiken we voor de afronding van het tijdelijke Julianaplein. Zo brengen we bijvoorbeeld hemelwaterafvoer aan. Ook sluiten we het nieuwe asfalt over de Papiermolentunnel aan op de weg Assen-Drachten, zodat de tijdelijke T-kruising ontstaat. Verder brengen we op het nieuwe asfalt markering aan en plaatsen we barriers (lage muurtjes). De werkzaamheden bij de Papiermolentunnel zijn klaar.

Volg de werkzaamheden via onze webcams op het Julianaplein.

Verkeer

Deze week zijn we nog in fase 5 van Operatie Julianaplein. Het verkeer tussen Assen en Drachten kan in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg langs het Julianaplein. Verkeer van/naar de richting Hoogezand wordt omgeleid via de ringwegen.

Het verkeersbeeld was de afgelopen week niet anders dan in de weken hiervoor. Dat geldt ook voor de hoeveelheid verkeer. De benodigde afname van het verkeer met 20 procent is deze week niet op alle dagen gehaald. Vooral in de ochtend- en de middagspits is het druk.

Vervolg

Komend weekend gaan we naar de zesde en laatste fase van Operatie Julianaplein. Fase 6 begint vrijdagavond 6 mei om 20.00 uur en duurt tot maandagochtend 9 mei 06.00 uur.

In fase 6 regelen we de nieuwe verkeerslichten in op het tijdelijke Julianaplein en testen we of alles goed werkt. Op de tijdelijke T-kruising brengen we de definitieve belijning aan. Tot slot controleren we of alles veilig is. Op maandagochtend 6.00 uur nemen we het tijdelijke Julianaplein in gebruik. De tijdelijke verkeersmaatregelen in Helpman zijn zondagavond om 19.00 uur ten einde.

In fase 6 is het Julianaplein een weekend lang volledig afgesloten.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 6

Tabel fase 6

Overige afsluitingen

Niet alleen het Julianaplein is dicht dit weekend.

Vanaf vrijdag 6 mei 20.00 uur tot maandag 9 mei 6.00 uur:

 • De zuidelijke ringweg tussen Euvelgunne en Julianaplein
 • De zuidelijke ringweg vanaf afrit 36 (Groningen-West) van Drachten richting Julianaplein
 • A28-oprit 39 (Groningen-Zuid) richting Julianaplein

Vanaf vrijdag 6 mei 20.00 uur tot zaterdag 7 mei 6.00 uur:

 • A28 tussen Groningen-Zuid en Julianaplein
 • Brailleweg

Vanaf zondag 8 mei 20.00 uur tot maandag 9 mei 6.00 uur:

 • A28 tussen Groningen-Zuid en Julianaplein
 • Brailleweg
 • Oprit 38 (Europaweg)
 • Oprit Kieler Bocht

Naar verwachting hebben de afsluitingen ernstige verkeershinder tot gevolg in en rondom Groningen.

Waar nodig en waar mogelijk treffen we aanvullende maatregelen, zodat het verkeer en dan vooral het OV en de hulpdiensten doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.

Reistips

Dit laatste weekend van Operatie Julianaplein is het meer dan ooit van belang om goed na te denken of het nodig is in de auto te stappen. Als te veel mensen met hun auto de weg op gaan in Groningen, loopt het verkeer vast.

Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar roepen iedereen op om tijdens dit weekend de auto zo veel mogelijk te laten staan en met de fiets of het OV te reizen.

Onze reistips zijn:

 • werk thuis als dat kan;
 • zo niet, pak de fiets of het OV;
 • moet je met de auto: parkeer op een P+R-terrein aan de rand van de stad;
 • lukt dat niet: vermijd de spits en volg de omleidingsroutes.

Alleen zo kunnen we samen een verkeerschaos in en rond Groningen voorkomen.

kernboodschap Operatie Julianaplein - infographic


Lees ook: