20220310 Fase 4 - Week 10 Raymond Bos header Beeldnummer 00253

Zuidelijke ringweg grotendeels gestremd tot 9 mei

John22 maart 2022


In fase 5 en 6 van Operatie Julianaplein is een groot deel van de zuidelijke ringweg afgesloten. Deze situatie duurt tot 9 mei 2022.

Maandag 28 maart begint fase 5 van Operatie Julianaplein. In deze fase gaan we aan de oostkant van het Julianaplein de Papiermolentunnel slopen. De zuidelijke ringweg is dan voor het grootste deel dicht. In fase 6 is het Julianaplein helemaal dicht, om het tijdelijke Julianaplein klaar te maken voor ingebruikname.

20220323 Stremming Ring Zuid fase 5 en 6 Operatie Julianaplein (1)
De zuidelijke ringweg is van 28 maart tot 9 mei grotendeels dicht. In oostelijke richting is de ringweg dicht vanaf het Julianaplein tot aan Eemspoort. In westelijke richting is alleen het stuk tussen Europaweg en Hereweg open.

In oostelijke richting

Vanwege Operatie Julianaplein kan het autoverkeer dus in de periode 28 maart tot 9 mei vanaf het Julianaplein niet meer richting Hoogezand. Omdat hiermee de enige aanvoer van de zuidelijke ringweg in oostelijke richting wegvalt, is de ringweg niet begaanbaar vanaf het Julianaplein tot aan Driebond/Eemspoort. De oprit vanaf Eemspoort richting Hoogezand is wel open. We gaan deze bijzondere situatie benutten door op verschillende plekken werkzaamheden op en bij de ringweg uit te voeren.

In westelijke richting

In de andere richting (van oost naar west) is de zuidelijke ringweg al voor een deel dicht. Dat geldt voor het gedeelte vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. Op de zuidelijke ringweg is in deze richting alleen het gedeelte vanaf de Europaweg tot de Hereweg open. Verkeer vanaf Hoogezand (A7) richting het centrum kan via de Europaweg (‘oude A7’) op dit stuk van de ringweg terechtkomen, en zo naar de Hereweg gaan.


Lees ook: