20220227 Julianaplein header - Tijdelijke T - Fase 3 Raymond Bos Beeldnummer 2-7

Verkeersdrukte in de spits – voortgang Operatie Julianaplein #3

John3 maart 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze derde aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 23 februari t/m 1 maart.

Werkzaamheden

Afgerond

Afgelopen week (fase 2) hebben we de tijdelijke baan aangelegd voor het verkeer vanuit Hoogezand richting Assen. We hebben de fundering gestort, asfalt gelegd en de wegmarkering aangebracht. Ook hebben we lussen in de weg gelegd voor de verkeerslichten. Deze tijdelijke baan is zoals gepland op maandag 28 februari (aan het begin van fase 4) opengegaan voor verkeer. Het verkeer kan nu even ongestoord doorrijden. Alvast oefenen voor 2024 dus!

Zaterdag hebben we officieel afscheid genomen van het ‘oude’’ Julianaplein. Bekijk de foto’s.

In de video hieronder legt onze uitvoerder Teun Alberts uit wat we in fase 3 gedaan hebben.

Deze week

Maandag 28 februari is Operatie Julianaplein aanbeland in fase 4. Deze fase duurt vier weken, tot 28 maart. In deze fase sluiten we de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal aan op de N7 en de A28. Daar moeten we aanzienlijk hoogteverschil overbruggen. Ondertussen ontmantelen we ook het ‘oude’ Julianaplein.

Deze week hebben we een begin gemaakt met het verwijderen van de geluidsschermen langs de Maaslaan (aan de noordzijde van de ringweg). Dit duurt circa twee weken. Ook halen we twee portalen weg: één op de A28 (ongeveer ter hoogte van Gyas) en één op de ringweg ter hoogte van de Maaslaan. Bij de A28, waar het portaal stond, graven we 9.000 kuub grond af. We slopen het asfalt van het oude Julianaplein en verwijderen alle blauwe borden vanaf de westelijke ringweg tot en met het Julianaplein. Aan de foto’s is te zien dat we al best ver daarmee zijn gekomen.

220226 Julinaplein - Tijdelijke T - Fase 3 Raymond Bos Beeldnummer 05609
Zaterdagmiddag hebben we damwandplanken ingetrild ter hoogte van Gyas. Foto: Raymond Bos.
220226 Julinaplein - Tijdelijke T - Fase 3 Raymond Bos Beeldnummer 05629
De ontmanteling van het Julianaplein gaat razendsnel. Foto: Raymond Bos.
220226 Julinaplein - Tijdelijke T - Fase 3 Raymond Bos Beeldnummer 05638
Het asfalt wordt weggefreesd. Foto: Raymond Bos.

De werkzaamheden bij het Julianaplein zijn goed te volgen via onze webcam.

Verkeer

Vorige week

Hoewel het vanwege de voorjaarsvakantie in het algemeen rustiger was qua verkeer, zagen we het in het weekend op een aantal wegen drukker worden. Bijvoorbeeld op het Hoendiep, de Stationsweg en het Vrijheidsplein. De verkeerslichten zijn hierop aangepast. Bij de Europaweg hebben we verkeersregelaars ingezet om de hulpdiensten (ambulances, brandweer) een snelle doorgang te verlenen. Gedurende de voorjaarsvakantie en dus ook tijdens fase 3 zagen we dat het rustiger was op de weg. De benodigde afname van het verkeer (20 procent) werd ruimschoots behaald.

Deze week

Afgelopen maandag is fase 4 van start gegaan. In deze fase is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Hoogezand kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar richting Drachten wordt omgeleid via de ringwegen. Bij elke fasewisseling gaan we uit van een gewenningsperiode van een dag of drie. Automobilisten moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 4

Tabel fase 4

De start van fase 4 viel samen met het einde van de voorjaarsvakantie en de versoepelingen van de coronamaatregelen. Op maandag zagen we dan ook meer files dan normaal. Met name op de N372 (Leek/Roden-Hoogkerk) was er veel vertraging. Op sommige routes leverde de verkeersdrukte vertraging op voor het busverkeer. We zien dat veel forenzen tijdens de spits de auto pakken. Daarnaast zien we een stijging van verkeer op bijvoorbeeld de Stationsweg, terwijl er op de noordelijke ringweg juist minder verkeer rijdt dan in de eerste week van fase 2. Dit duidt erop dat de omleidingsroutes minder goed gevolgd worden.

We blijven daarom onze oproep herhalen:

  • werk thuis als dat kan;
  • zo niet, pak de fiets of het OV;
  • moet je met de auto: parkeer op een P+R-terrein aan de rand van de stad;
  • lukt dat niet: vermijd de spits en volg de omleidingsroutes rondom de stad.

Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het OV en de hulpdiensten zo min mogelijk hinder ervaren.

Vervolg

Komende week gaan we op de plek bij de A28 waar we grond hebben afgegraven, gewapende grond aanbrengen. Dit wordt de ondergrond voor de rijbaan van Drachten richting Assen. Aan de westzijde van de tijdelijke brug over
het Noord-Willemskanaal brengen we piepschuim blokken aan. Hierop bouwen we de verbinding van de tijdelijke brug op de N7.


Lees ook: