20220317 Fase 3 - Week 11 Raymond Bos Beeldnummer 00968 header

Stabiel verkeersbeeld met fase 5 in aantocht – Voortgang Operatie Julianaplein #6

John24 maart 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze zesde aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 16 t/m 22 maart.

Werkzaamheden

Sinds 28 februari is Operatie Julianaplein in fase 4. Deze fase duurt nog tot komende maandag, 28 maart. In deze fase sluiten we de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal aan op de N7 en de A28. Ook ontmantelen we het ‘oude’ Julianaplein.

Vorige week

Vorige week zijn we verder gegaan met het aanbrengen van de gewapende grond bij de oude A28. Ook hebben we op het laatste stukje waar nu de A28 ligt, piepschuimblokken aangebracht. Verder hebben we riolering aangelegd en een puinbaan gemaakt tussen de Paterswoldseweg en de tijdelijke brug.

220317 Fase 3 - Week 11 Raymond Bos Beeldnummer 00940
De tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Foto: Raymond Bos.
20220323 tijdelijke brug Noord-Willemskanaal - foto Rijkswaterstaat - 0J9A6105_ARZ d.d. 23 maart 2022 (28)
De tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal met de aansluiting op het tijdelijke Julianaplein. Foto: Rijkswaterstaat (23 maart).

Deze week

Deze week is de laatste week van fase 4. Tussen de tijdelijke brug en het tijdelijke Julianaplein leggen we een hemelwaterafvoer aan. Dit nieuwe stuk weg gaan we asfalteren en we brengen de markering aan. We plaatsen hier lichtmasten, geleiderails en barriers (lage muurtjes). Ook plaatsen we de blauwe borden op de kruising en richting het westen. Bij de A28 brengen we een tijdelijk portaal aan. In de nacht van vrijdag op zaterdag brengen we de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan terug naar de oude situatie. Hier was tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. In het weekend maken we de definitieve aansluiting voor het verkeer vanaf Haren/Assen richting Hoogkerk/Drachten en omgekeerd. Maandagochtend nemen we de tijdelijke brug in gebruik.

Verkeer

We zijn bijna aan het einde van fase 4. In deze fase is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Hoogezand kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar richting Drachten wordt omgeleid via de ringwegen.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 4

Tabel fase 4

Het verkeersbeeld is vergelijkbaar met de week hiervoor. We zien een lichte toename in het autoverkeer op Ring West, Noord en Oost, terwijl het op de wegen naar het centrum en rondom het Hoofdstation juist iets rustiger is. Dit laat zien dat de omleidingsroutes steeds beter gevolgd worden. Ook zien we dat het verkeer zich meer verspreidt over de dag. Hierdoor blijft de stad goed bereikbaar, ondanks een lichte stijging van het autoverkeer.

Rondom het Martini Ziekenhuis zien we nog steeds dat het busverkeer met enige regelmaat te maken heeft met vertragingen. In de rest van de stad blijft het busverkeer over het algemeen goed doorstromen.

Vervolg

Maandag 28 maart gaan we verder met fase 5 van Operatie Julianaplein. Fase 5 duurt tot en met 6 mei. In deze fase is het oostelijke deel van het Julianaplein afgesloten. Verkeer vanuit en richting Hoogezand kan niet via het Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Drachten en Assen kan wel via de tijdelijke weg.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 5
Tabel fase 5

De werkzaamheden in deze fase verschuiven naar de oostzijde van het Julianaplein. Daar gaan we onder meer de Papiermolentunnel slopen. Dat is de oude verbinding voor fietsers en wandelaars onder de ringweg door, tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. We verwijderen asfalt en gaan de tunnel uitgraven. Daarna verwijderen we de damwanden aan de zuidzijde van de tunnel. We slopen het dek, de vloer en de wanden van de tunnel. We verwijderen de oude hemelwaterafvoer en brengen een nieuwe aan. Bij de grondwerkzaamheden krijgen we begeleiding van archeologen. Verder plaatsen we nog de laatste verkeersregelinstallatie van het tijdelijke Julianaplein.

Reistips

Ook afgelopen week is de doelstelling van 20 procent minder autoverkeer in de stad gehaald. Dat is bijzonder goed nieuws. Dat helpt enorm om de stad bereikbaar te houden. Iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen: bedankt!

Nogmaals onze reistips.

  • werk thuis als dat kan;
  • zo niet, pak de fiets of het OV;
  • moet je met de auto: parkeer op een P+R-terrein aan de rand van de stad;
  • lukt dat niet: vermijd de spits en volg de omleidingsroutes.

Zo dragen we samen bij aan een bereikbare stad!


Lees ook: