20210331 header helperzoomtunnel - foto Raymond Bos - HR - Ring Zuid 30-3-2021 - Beeldnummer - 089-31

Ook verkeersmaatregelen in zuidelijke wijken tijdens Operatie JulianapleinVan 11 februari tot 9 mei krijgt de hele stad Groningen te maken met ernstige overlast voor het autoverkeer. Bij het Julianaplein zijn er deze drie maanden diverse afsluitingen. Samen met Groningen Bereikbaar nemen we maatregelen om het autoverkeer in en rond te stad te beperken. Daarnaast nemen we maatregelen om het autoverkeer te sturen. Om te voorkomen dat het verkeer tijdens ‘Operatie Julianaplein’ massaal de zuidelijke stadswijken opzoekt, nemen we ook daar verkeersmaatregelen.

Autoverkeer terugdringen

Zonder maatregelen komt het autoverkeer in de stad Groningen op verschillende plekken compleet vast te staan. Om de stad enigszins bereikbaar te houden, moet het autoverkeer minstens 20 procent afnemen. Dat betekent per dag 80.000 autoritten minder. Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar roepen daarom iedereen op in de periode van Operatie Julianaplein de auto zo veel mogelijk te laten staan. Mensen die in de stad werken, wordt gevraagd thuis te werken. Wie toch naar de stad moet komen, kan dat het beste doen via trein, bus of fiets.

Autoverkeer sturen

Mensen die toch met de auto de weg op gaan, krijgen te maken met drie soorten verkeersmaatregelen.

Regionaal verkeer om de stad leiden

Ongeveer 20 procent van het verkeer op de zuidelijke ringweg rijdt de stad Groningen voorbij. Dit verkeer is niet uit de stad afkomstig en heeft de stad ook niet als eindbestemming. Denk aan verkeer vanaf Assen naar Drachten of van Drachten naar Hoogezand. Tijdens Operatie Julianaplein sturen we dit verkeer zo veel mogelijk om de stad heen.

Ook proberen we er al in de regio voor te zorgen dat het verkeer via andere wegen naar de stad gaat. Een goed voorbeeld is het verkeer dat via de A28 de stad nadert. Ongeveer een kwart hiervan moet in het oosten van de stad Groningen zijn. Dit verkeer krijgt via borden langs de weg het advies het Julianaplein te vermijden. Vanaf Assen bijvoorbeeld kan dit verkeer via de N33 naar Zuidbroek rijden, en vanaf daar de A7 richting de stad nemen.

Afbeelding1 kaartje regio
Het verkeer in de regio krijgt het advies de stad te mijden of de stad via een andere kant te naderen.

Ringweg stimuleren

Het verkeer dat toch de stad nadert, leiden we zo veel mogelijk om via de rest van de ringweg. Dus het verkeer vanuit het oosten rijdt via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg om de stad heen. Automobilisten vanuit het westen leiden we om via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Voor veel automobilisten zal deze omleiding aanvoelen als een flinke omweg, maar naar verwachting is dit toch verreweg de snelste route.

Om te stimuleren dat het verkeer uit oostelijke richting (A7) de omleiding via de ringweg volgt, sluiten we de zuidelijke ringweg af vanaf knooppunt Euvelgunne tot de Europaweg.

Afbeelding2 ringwegen
Tijdens Operatie Julianaplein zijn de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg de snelste routes. De afsluitingen op de zuidelijke ringweg in dit kaartje hebben alleen betrekking op de periode van 26 maart tot 6 mei.

Tijdelijke verkeersmaatregelen in zuidelijke wijken

Ondanks deze maatregelen zullen er automobilisten zijn die een snelle route gaan zoeken via de zuidelijke stadswijken. Daarom nemen we ook daar tijdelijke maatregelen om de verkeersdrukte beheersbaar te houden. Ook op andere plekken in de stad worden kleinere aanpassingen gedaan om de doorstroming te verbeteren.

Corpus den Hoorn

In Corpus den Hoorn komt er een tijdelijke afrit vanaf het Vrijheidsplein naar de Laan van de Vrijheid. Deze is vooral bedoeld voor wijkbewoners, om de wijk bereikbaar te houden. Voor de verkeersveiligheid sluiten we op deze weg de kruising met de Donderslaan en de Laan van de Vrede af. Dit geldt ook voor fietsers. Zij worden omgeleid via de Boerhaavelaan en de 16 Aprillaan. De 16 Aprillaan wordt tweerichtingsverkeer. Op de Laan van de Vrijheid komt een zebrapad ter hoogte van het Leonardo Hotel, zodat voetgangers veilig deze weg kunnen oversteken. Om de tijdelijke afrit overzichtelijk en veilig te houden, komt er een tijdelijk parkeerverbod op het meest noordelijke deel van de Laan van de Vrijheid, tussen de Donderslaan en de Boerhaavelaan.

Afbeelding3 Corpus den Hoorn
Vanaf het Vrijheidsplein komt er tijdelijk een afrit naar de Laan van de Vrijheid.

De Wijert

Van 28 februari t/m 25 maart kan het verkeer vanuit het zuiden (Assen) niet via het Julianaplein richting het westen (Hoogkerk/Drachten), en ook niet omgekeerd. Dit verkeer wordt omgeleid via de ringwegen. We houden er rekening mee dat automobilisten bij Groningen-Zuid proberen via De Wijert ‘af te snijden’. We hebben dan liever dat dit verkeer over de Laan Corpus den Hoorn gaat dan via andere straten in de wijk. Daarom maken we bij de afrit en de onderdoorgang extra ruimte voor dit verkeer. Dat doen we door op de weg onder het viaduct bij de Van Ketwich Verschuurlaan tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen in westelijke richting. Dat betekent dat het verkeer vanaf de andere kant niet rechtdoor naar de Van Ketwich Verschuurlaan kan rijden. Dit verkeer kan alleen rechtsaf de A28 op. Verder kan het verkeer vanuit het centrum dat de afrit Groningen-Zuid neemt, niet linksaf naar de Van Ketwich Verschuurlaan. Verkeer richting De Wijert moet omrijden via de Paterswoldseweg en de Van Iddekingeweg.

Afbeelding4 Van Ketwich Verschuurlaan
Bij afrit Groningen-Zuid wordt de onderdoorgang van het viaduct eenrichtingsverkeer, in westelijke richting.

Helpman

Van 28 maart tot 9 mei kan het verkeer vanuit en richting Hoogezand niet via het Julianaplein. Dit verkeer wordt omgeleid via de ringwegen. We willen voorkomen dat automobilisten de wijk Helpman als een aantrekkelijke sluiproute zien. Daarom stellen we op de Goeman Borgesiuslaan en in de Helperzoomtunnel tijdelijk eenrichtingsverkeer in. Het autoverkeer kan hier alleen in oostelijke richting rijden. De verkeerslichten bij de kruising Verlengde Hereweg – Goeman Borgesiuslaan stellen we zo af dat er minder auto’s achterelkaar de Goeman Borgesiuslaan in kunnen rijden. Ook brengen we verkeersdrempels aan in de Goeman Borgesiuslaan, om de snelheid van het verkeer te verlagen.

Verkeer vanuit het oosten (A7) richting het centrum kan bij knooppunt Westerbroek de Europaweg op (de ‘oude A7’) en via het stukje van de zuidelijke ringweg dat wel open is naar de Hereweg.

Afbeelding5 Helpman
Bij Helpman krijgen de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoomtunnel eenrichtingsverkeer, richting het oosten.

Ingrijpen

Gedurende Operatie Julianaplein wordt de verkeerssituatie goed in de gaten gehouden. Als de verkeersdrukte op een punt te groot wordt, zullen we kijken of aanpassingen mogelijk zijn, en zo nodig ingrijpen.


Lees ook: