20210627 header LR - Werkzaamheden Brailleweg viaduct 27.6.2021 - Beeldnummer - 178-11 -foto Raymond Bos

Komende weken overlast voor omwonenden en verkeer bij A28

John11 oktober 2021Julianaplein


De komende weken zijn er verschillende werkzaamheden bij de A28 tussen Groningen-Zuid en het Julianaplein. Deze veroorzaken zowel overlast voor omwonenden als voor het autoverkeer.

Heipalen heien

Vandaag en morgen (11 en 12 oktober) gaan we tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg heipalen heien, zowel overdag als ’s nachts. Deze heipalen zijn nodig om de constructies op te bouwen waaraan we de nieuwe verkeersborden boven de weg kunnen plaatsen. Overdag heien we aan de oostkant van de A28, ’s nachts aan de westzijde. Aan de westzijde moeten we in de nacht werken omdat we hiervoor een deel van de A28 moeten afsluiten. Dat mag alleen tussen 22.00 en 06.00 uur. We realiseren ons dat het heien in de nacht geluidsoverlast in de omgeving veroorzaakt. We proberen de overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken.

Half oktober verwijderen we de oude borden en plaatsen we nieuwe borden.

Bouwweg

In de week van 11 oktober maken we een weg voor het bouwverkeer aan de westzijde van de A28, langs het Noord-Willemskanaal. Deze bouwweg loopt vanaf het bouwterrein langs het talud omhoog bij afrit 39 Groningen-Zuid. We bouwen deze weg in drie nachten. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Van 5 t/m 8 november A28 in beide richtingen afgesloten

Van vrijdag 5 november 22.00 uur tot maandag 8 november 06.00 uur is de A28 afgesloten tussen het Julianaplein en Groningen-Zuid. In dit eerste weekend van november brengen we riool en mantelbuizen aan onder de A28 door. Hiervoor moet de A28 in beide richtingen worden afgesloten. Het autoverkeer wordt zo veel mogelijk omgeleid via de provinciale wegen N372 en N386 en rijksweg N33. Groningen Bereikbaar verwacht dat er extra vertraging ontstaat op de wegen in Groningen-Zuid. Lees voor meer informatie het artikel A28 weekend dicht tussen Julianaplein en Groningen-Zuid op de website van Groningen Bereikbaar.

20211105 Omleidingskaartje A28 Groningen 5-8 nov - Groningen Bereikbaar
Het eerste weekend van november is de A28 dicht tussen Julianaplein en Groningen-Zuid voor verkeer in beide richtingen (rood). Verkeer richting de stad kan gebruikmaken van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Verlengde Hereweg (groen). Verkeer de stad uit kan rijden via de Laan Corpus den Hoorn (lichtblauw). Afbeelding: Groningen Bereikbaar.

Lees ook: