20210826 header Brailleweg2

Brailleweg in herfstvakantie dicht voor werkzaamheden nieuwe afrit A28

John13 oktober 2021Julianaplein


Bij de Brailleweg werken we hard verder aan de nieuwe afrit van de A28. In de herfstvakantie voeren we hiervoor allerlei werkzaamheden uit. Daarvoor gaat de Brailleweg dicht voor alle verkeer. Vanaf maandag 18 oktober is zowel het fiets- en voetpad afgesloten, als de rijbaan voor auto's en bussen. Op maandag 25 oktober om 06.00 uur gaat de Brailleweg weer open.

Update: eerst zou het fietspad op 16 oktober al dichtgaan, dat is aangepast.

Nieuwe afrit

De nieuwe afrit is bedoeld voor verkeer vanaf de A28 (uit de richting Assen) naar het centrum en het station. Dit verkeer kan op de Brailleweg alleen linksaf, onder de A28 door. Langs het Noord-Willemskanaal rijdt het verkeer richting het Emmaviaduct. Het is vanaf de nieuwe afrit niet mogelijk rechtsaf de Vondellaan in te rijden. Dat is gedaan omdat er op de Vondellaan al veel meer verkeer komt. Vanaf de A28 is de Vondellaan te bereiken via afrit Groningen-Zuid. De nieuwe afrit is vanaf 8 november in gebruik. Overigens is dit nog niet de definitieve afrit. Hij moet uiteindelijk nog een paar meter omhoog om aansluiting te krijgen met het definitieve Julianaplein.

Werkzaamheden

In de herfstvakantie voeren we verschillende voorbereidende werkzaamheden uit. Zo gaan we het riool verleggen, zodat deze niet onder de afrit ligt. Ook plaatsen we damwanden voor de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Verder plaatsen we langs de afrit nieuwe geluidsschermen. Ook richten we het kruispunt Vondellaan/Brailleweg opnieuw in. Eerder deze maand hebben we de fietsoversteek al verplaatst.

Overlast omwonenden

Direct omwonenden hebben eind september een brief gekregen met informatie over de te verwachten overlast. Zo is geluidsoverlast mogelijk door het frezen van asfalt.

Gevolgen voor het verkeer

De Brailleweg is in de herfstvakantie dicht voor alle verkeer. Vanaf maandag 18 oktober om 06.00 uur gaat de Brailleweg dicht voor voetgangers, fietsers, auto’s en bussen. Ook de oprit naar de A28 richting Assen is dan afgesloten. Lees voor omleidingen en de gevolgen voor het busverkeer het artikel Brailleweg in herfstvakantie dicht voor alle verkeer op de website van Groningen Bereikbaar.

Vervolg

Van maandag 1 tot donderdag 4 november is de Brailleweg opnieuw gestremd voor fietsers en voetgangers. Die afsluiting heeft te maken met de bouw van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal.

Op 8 november gaat de nieuwe afrit vanaf de A28 open. De Vondellaan gaat dan ter hoogte van de Brailleweg dicht voor autoverkeer in beide richtingen. Fietsers en bussen kunnen er dan nog wel langs. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Deze werkzaamheden horen bij deelproject Bouw viaduct over Brailleweg en verbreding A28.
Brailleweg afrit 2030
Brailleweg afrit 2013

Het Julianaplein gezien vanuit het zuiden. Links de oude situatie (2013), rechts de toekomstige situatie met de nieuwe afrit die uitkomt op de Brailleweg. Verschuif de oranje balk naar links en rechts om de verschillen te zien.


Lees ook: