canvas-20201216 viaduct paterswoldseweg - foto Hanna van der Leest ARZ bijgesneden

Tijdelijk viaduct Paterswoldseweg wordt ‘ingepakt’ tegen geluidsoverlast

John5 februari 2021Julianaplein


Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben een oplossing gevonden voor de geluidsoverlast bij het tijdelijke viaduct bij de Paterswoldseweg. Op basis van een geluidsonderzoek is besloten de liggers en het rijdek dubbelzijdig ‘in te pakken’. Dat moet een aanzienlijke verlichting geven. Wanneer de geluidsisolatie aangebracht kan worden, is nog niet bekend. Er moet een grote hoeveelheid isolatiemateriaal op maat worden gemaakt. Dat kost tijd. We overleggen met de leverancier over een versnelde of een gefaseerde levering. Omwonenden zijn hierover gisteravond in een video-overleg geïnformeerd.

Het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg zorgt voor flinke geluidsoverlast en trillingen voor de direct omwonenden. Veel bewoners hebben hierover geklaagd. Eerdere maatregelen om de situatie te verbeteren, gaven niet het gewenste resultaat. Zo is een wand met bigbags en een geluidsscherm geplaatst en is de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg tijdelijk verlaagd.

Geluidsonderzoek

Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn het met de omwonenden eens dat deze situatie onwenselijk is en werken aan een oplossing. Half januari hebben we met de omwonenden over de situatie gesproken en uitgelegd hoe we tot een oplossing zouden komen. Er is een uitvoerig geluidsonderzoek gedaan door een gespecialiseerd bureau met geluidscamera’s en geluidsmeters. Uit dit onderzoek is de oorzaak van de problemen naar voren gekomen. Vooral vrachtverkeer zorgt er voor dat het gehele tijdelijke viaduct gaat trillen, en niet alleen de landhoofden of de stalen buispalen, zoals eerder werd gedacht. Dat geeft niet alleen geluidsoverlast, maar ook voelbare trillingen, vergelijkbaar met bastonen tijdens een concert.

Oplossing

De oplossing zit in het aanbrengen van geluidswerende platen. Het onderzoeksbureau heeft drie maatregelen voorgesteld voor het ‘inpakken’ van de liggers en het rijdek. Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid hebben gekozen voor de maatregel met de meeste geluidsreductie, namelijk het dubbelzijdig inpakken van de liggers en het rijdek. De verwachting van de onderzoekers is dat deze maatregel zorgt voor een duidelijk merkbare afname van de geluidsoverlast.


Lees ook: