canvas-20201216 viaduct paterswoldseweg - foto Hanna van der Leest ARZ bijgesneden

Snelheid omlaag tussen Vrijheidsplein en Julianaplein tegen geluidsoverlast

Niels12 januari 2021Julianaplein


De maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg, tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein, gaat vanaf woensdagavond 13 januari tijdelijk omlaag naar 50 km per uur. Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben hiertoe besloten om de geluidsoverlast door het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg voor omwonenden te verminderen. De snelheidsverlaging is tijdelijk en geldt totdat er andere maatregelen zijn genomen.

Sinds kort rijdt het verkeer op de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Paterswoldseweg over een tijdelijk viaduct. Uit de omgeving kwamen klachten over geluids- en trillingshinder die zij sindsdien ervaren. We vinden het erg vervelend dat het tijdelijke viaduct zo veel overlast veroorzaakt en werken aan een oplossing. In de afgelopen weken hebben we maatregelen genomen om de overlast te verminderen. Helaas was het effect hiervan onvoldoende. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een andere oplossing. Het is nog niet bekend wanneer we hierover meer duidelijkheid kunnen geven.

In afwachting van een oplossing wordt de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg ter hoogte van het viaduct tijdelijk verlaagd naar 50 km per uur. Als het verkeer minder snel over het viaduct rijdt, geeft dat minder hinder voor de omgeving. De borden met daarop de maximumsnelheid worden aangepast. Een tekstkar wijst de weggebruiker op de gewijzigde maximumsnelheid.

Deze maatregel is besproken met de politie. Tijdens surveillance letten agenten op naleving van de maximumsnelheid. Omwonenden hebben gevraagd de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. Dat is niet mogelijk omdat een dergelijke lage snelheid niet past bij de inrichting van de weg, waardoor eventuele bekeuringen ongeldig kunnen worden verklaard.

Informatiebijeenkomst

Voor direct omwonenden aan de zuidkant van het viaduct organiseren we deze week een online informatiebijeenkomst. Zij hebben hiervoor afgelopen vrijdag een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst praten we de bewoners bij over de uitkomsten van verschillende geluidsonderzoeken en welke andere oplossingsrichtingen we gaan onderzoeken.


Lees ook: