20210329 bijgesneden _113826 viaduct Paterswoldseweg - foto ARZ

Geluidsafname door maatregelen aan viaduct Paterswoldseweg

John7 juli 2021Julianaplein


De geluidsmaatregelen die in mei genomen zijn bij het tijdelijke viaduct over de Paterswoldsweg zijn effectief. Dit blijkt uit geluidsonderzoek dat voor en na het aanbrengen van de geluidsmaatregelen is uitgevoerd. Met name het geluid door zware vrachtwagens (geluid in de lage frequenties) is verminderd, met ongeveer 8 db(A). Omwonenden beamen de geluidsafname, maar voor hen is nog niet alle overlast voldoende afgenomen. Aanpak Ring Zuid blijft met hen in gesprek over mogelijke aanvullende maatregelen.

Het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg wordt gebruikt door het verkeer op de zuidelijke ringweg dat vanaf het Vrijheidsplein richting het Julianaplein rijdt. Dit tijdelijke viaduct is sinds eind 2020 in gebruik. Vanaf het begin ondervonden direct omwonenden ernstige geluidshinder van het viaduct, vooral van het zware vrachtverkeer. Eerdere maatregelen om de geluidshinder terug te dringen, hadden onvoldoende effect.

Dubbelzijdig inpakken

In mei is het tijdelijke viaduct ingepakt met dubbelzijdig geluidsisolerend materiaal op de hoofdliggers en het wegdek. Geluidsonderzoek toont aan dat het geluidsniveau hierdoor is afgenomen en veranderd. Met name het geluid door het zware vrachtverkeer is fors afgenomen.

20210530_-_6_-_lr-_werkzaamheden_paterswoldseweg_brailleweg_-_beeldnummer_-_151-13
Eind mei zijn de geïsoleerde platen tegen het tijdelijke viaduct gezet. Foto: Raymond Bos.

Maximumsnelheid

Om de overlast voor omwonenden te beperken, is de maximumsnelheid op het tijdelijke viaduct al enige tijd geleden teruggebracht van 70 km/uur naar 50 km/uur. Het was de bedoeling de snelheid na het nemen van de geluidsmaatregelen weer te verhogen. Aanpak Ring Zuid gaat in gesprek met wegbeheerder Rijkswaterstaat over wat de uitkomsten van het onderzoek voor de snelheid betekenen.

Nieuwe viaduct

Het tijdelijke viaduct is naar verwachting nog tot en met 2022 in gebruik. Aan de noordzijde van het tijdelijke viaduct is inmiddels een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe viaduct.

impressie viaduct paterswoldseweg
Impressie van het toekomstige viaduct aan de Paterswoldseweg.

Lees ook: