canvas-intrillen-damwanden-hereweg-okt2019-raymondbos

Voortgang damwandplanken intrillen: vanwege storm week langer door bij Sterrebos/Kempkensberg

Judith21 februari 2020Zuiderplantsoen


Op verschillende plekken langs de zuidelijke ringweg zijn in de afgelopen periode damwandplanken ingetrild. Deze damwandplanken vormen de bouwkuip waarin de verdiepte ligging wordt aangelegd. Op de damwandplankenafteller op deze website is te zien dat we begin 2020 ruim 70% hebben voltooid. Tot het voorjaar van 2020 zijn we nog op enkele plekken bezig. Twee locaties zullen later aan de beurt zijn: de oostzijde van de onderdoorgang Hereweg en vlakbij het spoor op de Esperantokruising.

In dit artikel lees je op welke plekken er nog damwandplanken ingetrild moeten worden. Zodra we werkzaamheden inplannen, informeren wij de omwonenden en de bedrijven in de omgeving hierover. Ook waar zij terecht kunnen met vragen en klachten over geluid en trillingen. Dit artikel en de onderstaande kaart worden dan geactualiseerd.

planning 20 feb 2020
Overzicht locaties damwandplanken voor de verdiepte ligging

Update 21 februari 2020: damwandplanken ter hoogte van het Sterrebos/Kempkensberg

Afgelopen weken heeft het een aantal dagen te hard gewaaid om de werkzaamheden ter hoogte van het Sterrebos/Kempkensberg veilig uit te kunnen voeren. Daarom is het nodig om op deze plek een week langer door te werken aan het intrillen van de damwandplanken, tot en met vrijdag 28 februari. We werken op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Omwonenden zijn geïnformeerd per brief.

Vooruitblik werkzaamheden

DUO/Belastingdienst en Esperantokruising

In het voorjaar van 2020 gaan we aan de slag bij de Esperantokruising. De eerste stap hier is het intrillen van damwandplanken ter hoogte van DUO/Belastingdienst. Dit gebouw moet bereikbaar blijven, dus hier zullen we in een aantal stappen werken. Via een tijdelijke weg naar de ingang van de parkeergarage kunnen medewerkers het gebouw continu bereiken. De exacte planning van deze werkzaamheden maken we tijdig bekend.

Ter hoogte van de Esperantokruising zelf moeten ook damwandplanken worden ingetrild. Dit gebeurt net als bij de Hereweg in een aantal stappen, zodat het verkeer tijdens de bouw van de verdiepte ligging gewoon door kan rijden. Een deel van de damwandplanken die dicht bij het spoor komen te liggen, kunnen vanwege het effect van het trillen op het spoor alleen worden ingetrild als het treinverkeer stil ligt. Wanneer deze treinvrije periode precies is, wordt momenteel overlegd met ProRail.

Winschoterdiep (rijbaan)

In het voorjaar van 2020 is het Winschoterdiep (rijbaan) bij het Oude Winschoterdiep aan de beurt. Voor de aanleg van de bouwkuip is het nodig een gedeelte van het Oude Winschoterdiep te dempen. Vervolgens kunnen we het laatste stukje van de oude zuidelijke ringweg slopen. Hierna gaan de damwandplanken tussen de H.L. Wichersstraat en het Winschoterdiep de grond in.

Oostkant Hereweg

Als in februari 2020 de damwandplanken aan de westkant van de Hereweg ingetrild zijn, kunnen we vervolgens een tunnelmoot bouwen. Als deze klaar is, kan het verkeer over het gebouwde halve ‘deksel’ rijden en kunnen we de bouwkuip aan de oostkant bij de onderdoorgang Hereweg aanleggen. Hiervoor moeten ook damwandplanken ingetrild worden. Afhankelijk van de voortgang op deze locatie, is dit naar verwachting in de tweede helft van 2020.

Tussenwanden

De bouwplaats van de verdiepte ligging wordt verdeeld in verschillende stukken. Die noemen we compartimenten. Om deze te maken, brengen we damwandplanken overdwars aan, haaks op de noordwand en de zuidwand. Deze tussenwanden bevinden zich op meerdere plekken van de verdiepte ligging. Een deel van de tussenwanden is al geplaatst. Iets meer dan de helft van de tussenwanden moeten nog worden ingetrild. Dit kunnen we in de meeste gevallen pas doen in een latere fase, als het eerste deel van de graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De exacte planning van deze werkzaamheden maken we tijdig bekend.

Foto: Raymond Bos

Zuiderplantsoen - oude winschoterdiep - 2030
Impressie van het Zuiderplantsoen bovenop de zuidelijke ringweg. Links woonwijk De Linie, rechts de Oosterpoortbuurt.

Lees ook: