canvas-20200205 Aanpak Ring Zuid - Diverse _ Foto ID-3791022 Kieler Bocht Eemspoort - Foto Raymond Bos

Combinatie Herepoort werkt bij Kieler Bocht aan nieuwe oprit Eemspoort

John19 februari 2020Oost


Combinatie Herepoort is deze week bij de Kieler Bocht gestart met het afbouwen van de nieuwe oprit van bedrijventerrein Eemspoort naar de zuidelijke ringweg. Wanneer de nieuwe oprit precies in gebruik wordt genomen, is op dit moment nog niet bekend.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van riolering en afwatering, het aanleggen van de fundering en het asfalt. In het rechter werkvak (zie afbeelding) brengen we zand aan voor het verbreden van de ringweg. We werken hier op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind maart 2020. De bedrijven in de buurt hebben een brief gekregen. Afgelopen najaar hebben we als voorbereiding op deze werkzaamheden op dezelfde locatie een faunapassage aangelegd.

voorbereidende werkzaamheden kieler bocht feb maart 2020
De werkzaamheden bij de Kieler Bocht in februari en maart 2020.

Verkeershinder

De werkzaamheden zijn in de berm tussen de Kieler Bocht en de zuidelijke ringweg. Het autoverkeer heeft hier daarom weinig hinder van. Wel is ter hoogte van de werkzaamheden het fietspad afgesloten. Fietsers rijden over de rijbaan. Voor de veiligheid is de weg ter hoogte van het werkvak versmald. Bovendien geldt hier een parkeerverbod.
afrit Eemspoort 2030
afrit Eemspoort 2013

Bij bedrijventerrein Eemspoort komt een op- en afrit op de zuidelijke ringweg. Links de oude situatie (2013), rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Driebond

Ook aan de andere kant van de ringweg, bij bedrijventerrein Driebond, is Combinatie Herepoort aan het werk. De aannemer gaat hier verder met het aanbrengen van grond voor de nieuwe aansluiting van de Osloweg/Stettinweg op de zuidelijke ringweg. Zodra de grond hier voldoende is ingeklonken, kan de op- en afrit worden afgebouwd.

20200205 Oost - nieuwe op- en afritten industrieterreinen (4) - Foto RWS
Bij industrieterreinen Eemspoort (onder de ringweg) en Driebond (boven de ringweg) is aan het zand de plek van de nieuwe op- en afritten te zien. Foto: Rijkswaterstaat.
20200205 Aanpak Ring Zuid - Diverse _ Foto ID-3791014 Driebond - Foto Raymond Bos
Werkzaamheden langs de ringweg bij bedrijventerrein Driebond. Foto: Raymond Bos.

Titelfoto: Raymond Bos.


Lees ook: